LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: VETENSKAPSSTADEN - vision och verklighet: En vetenskapshistor isk workshop Fredagen den 7 april 2000
From: "Grandin, Karl" <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Mon, 3 Apr 2000 14:01:24 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (151 lines)


Hej!

Jag skall bara meddela att workshopen "Vetenskapsstaden -- vision och
verklighet" fredagen den 7 april är uppskjuten till hösten. Vi hoppas på så
sätt kunna göra ordentligare förberedelser och få med fler talare och fler
åhörare. Jag kommer därför att återkomma i ärendet.

Vänliga hälsningar!

Kalle Grandin

P.S. Träffade han på Rockefellerstiftelsen och "förvarnade" om dig!

_____________________________________

Karl Grandin
Bitr. föreståndare/Assistant Director
Centrum för vetenskapshistoria/Center for History of Science
Kungl. Vetenskapsakademien/The Royal Swedish Academy of Sciences
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
SWEDEN
Tel.: +46-8-673 96 16
Fax: +46-8-673 95 98
E-mail: [log in to unmask]
Internet: http://www.cfvh.kva.se/


> -----Original Message-----
> From: Anna Tunlid [mailto:[log in to unmask]]
> Sent: den 22 mars 2000 14:58
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: VETENSKAPSSTADEN - vision och verklighet: En
> vetenskapshistorisk workshop Fredagen den 7 april 2000
> 
> 
> Hej!
> Och tack för inbjudan att vara med på workshopen om 
> Vetenskapsstaden. Låter
> mycket intressant - tyvärr sammanfaller det för min del med 
> en sedan länge
> planerad resa till Rockerfellerstiftelsens arkriv. Kommer det 
> att finnas
> något skriftligt material i anslutning till workshopen? Är 
> det i så fall
> möjligt att ta del av det? Förutom att Vetenskapsstaden som 
> idé är mycket
> intressant har en av "mina" personer (Åke Gustafsson) 
> anknytning till den
> genom att han arbetade vid en institution belägen på 
> Experimentalfältet.
> Gustafsson deltog också flitigt i debatten under 60-talet om 
> Riksmuseetets
> framtid.
> 
> Jag passar också på att skicka dig namnen på de 
> genetiker/botanister som
> jag arbetar med och undrar om du kan kolla om det finns något material
> av/om dem på Centrum för vetenskapshistoria. (Obs! det är 
> inte brådskande
> på något sätt).
> 
> Herman Nilsson-Ehle (1878-1949)(medlem av Vetenskapsakademien)
> Otto Rosenberg (1872-1948) (medlem av Vetenskapsakademien)
> Gert Bonnier (1890-1961)
> Göte Turesson (1892-1970)
> Arne Müntzing (1903-1984)
> Albert Levan (1905-1998)
> Åke Gustafsson (1908-1988)
> 
> Tyvärr har jag inte uppgifter om ev. medlemsskap i 
> Vetenskapsakademien för
> alla.
> 
> Hur är det med Nobelstiftelsen? Är det ni som har hand om 
> arkivet? När kan
> man få tillgång till handlingar om pristagarna (är 
> intresserad av Morgans
> nobelpris 1933 och Herman Mullers ca. 1948)?
> 
> Med vänliga hälsningar,
> Anna
> 
> 
> At 15:39 2000-03-14 +0100, you wrote:
> >VETENSKAPSSTADEN - vision och verklighet
> >En vetenskapshistorisk workshop
> >Fredagen den 7 april 2000
> >
> >Flera olika vetenskapliga institutioner har haft sin hemvist 
> i området som
> >kallas Vetenskapsstaden strax norr om Stockholm under 1800- 
> och 1900-talen.
> >Ambitionen med den ovan aviserade workshopen är att resa
> >vetenskapshistoriska frågor kring Vetenskapsstaden, men kan säkert
> >intressera alla som är intresserade av vetenskapsstadstanken 
> över huvud.
> >Visionen i titeln anspelar på de idéer om området som fanns vid dess
> >tillkomst och om hur dessa idéer hanterats därefter. 
> Verkligheten i titeln
> >syftar på den vetenskapliga verksamheten som bedrivits vid de olika
> >institutionerna genom åren.
> >
> >Kring dessa teman arrangerar Centrum för vetenskapshistoria 
> en workshop
> >fredagen den 7 april. Den är tänkt att presentera både 
> arbeten som nyligen
> >har avslutats, och pågående arbeten. Förhoppningen är att 
> det skall bli tid
> >för informella diskussioner kring gemensamma problem.
> >
> >Workshopen äger rum på Kungl. Vetenskapsakademien och 
> beräknas ta hela
> >fredagen den 7 april i anspråk. Lunch, kaffe och middag 
> erbjuds deltagarna.
> >Workshopen är öppen för intresserade efter anmälan.
> >
> >Anmälan sker till Karl Grandin senast den 31 mars 2000, därefter tas
> >anmälningar emot i mån av plats. Telefon: 08-673 96 16, fax: 
> 08-673 95 98,
> >eller e-post: [log in to unmask]
> >
> >_____________________________________
> >
> >Karl Grandin
> >Bitr. föreståndare/Assistant Director
> >Centrum för vetenskapshistoria/Center for History of Science
> >Kungl. Vetenskapsakademien/The Royal Swedish Academy of Sciences
> >Box 50005
> >SE-104 05 Stockholm
> >SWEDEN
> >Tel.: +46 (0)8 673 96 16
> >Fax: +46 (0)8 673 95 98
> >Mobile: +46 (0)70 261 41 00
> >E-mail: [log in to unmask]
> >Internet: http://www.cfvh.kva.se/
> >
> >
> ****************************************************************
> Anna Tunlid
> Idé- och lärdomshistoria
> Lunds universitet
> 
> Adress:
> Institutionen för kulturvetenskaper
> Biskopsgatan 7
> S-223 62 Lund
> 
> Tel:+46-(0)46-2220958
> E-mail:[log in to unmask]
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager