LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Doktorandkonferensen 2001.Call for papers
From: Derek Fewster <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Wed, 27 Sep 2000 17:14:26 +0300
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (136 lines)


Call for papers

Tredje Nordiska Idéhistoriska Doktorandkonferensen
7-9 juni 2001

Historiska institutionen
PB 59, 00014 Helsingfors universitet, Finland
Fax: +358- (0)9-19 12 32 17
E-post: [log in to unmask]    WWW:
http://www.helsinki.fi/hum/hist/nihk2001/


Bästa kolleger!

Ni är hjärtligt välkomna att delta i den Tredje nordiska idéhistoriska
doktorandkonferensen i Helsingfors den 7-9 juni 2001. De som önskar delta
med ett “paper“ i en av konferensens tre temasessioner eller i en av de fria
sessionerna ombedes skicka en presentation av sitt ämne (abstract) på en
sida till konferensarrangörerna på adressen ovan. Konferensens tre teman är:

    Boken i historien
Arrangörer: Jyrki Hakapää och Märtha Norrback

    Identitet och offentlighet i tidigmodern tid
Arrangörer: Markku Kekäläinen och Henrika Tandefelt

    Vetenskap, humaniora och objektivitet
Arrangörer: Derek Fewster och Marja Jalava

För mera information om dessa teman, se konferensens hemsida på www-adressen
ovan. De fria sessiorna, som arrangeras av programkommittén, kan innehålla
föredrag om alla typer av idéhistoriska frågor. Forskare och doktorander
vars ämnen inte tangerar konferensens tre specialteman kan anmäla sig till
de fria sessionerna.

Deltagare, som inte presenterar papers är också välkomna, men deltagare som
håller anföranden ges företräde om deltagaranslutningen är stor. Deltagare
utan papers kan anmäla sig till konferensen fr.o.m. den 1 mars 2001.

Samtliga abstracts skall vara arrangörerna tillhanda senast den 1 december
2000.

Anvisningar:
1. Presentationerna skall vara utformade för denna konferens och skrivna på
antingen ett skandinaviskt språk eller engelska. Professor Robert Darnton
kommer att delta i sessioner under temat “Boken i historien“. Papers inom
detta tema skall därför gärna vara avfattade på engelska.
2. Presentationen skall vara maskinskrivna, högst 300 ord långa och
framställa föredragets teser, metoder och slutsatser på ett klart och
tydligt sätt.
3. Följande information måste ingå: Författarens namn, institution,
fullständiga adress, telefon- och telefaxnummer, e-postadress, samt
uppgifter om vilka AV-redskap som behövs vid framförandet.

Det slutliga programmet kommer att vara färdigt i mars 2001, men
arrangörerna kontaktar redan tidigare dem vars papers har accepterats för
konferensen. Dessa har möjlighet att förbättra och precisera sina abstracts
till den 16 april 2001, varefter de kopieras och distribueras till samtliga
deltagare. Presentationerna vid sessionerna får vara högst 20 minuter långa.
Insända (och accepterade) abstracts uppfattas innebära en bindande anmälan
att hålla anförandet.

Konferensen kommer att kunna stöda deltagarna ekonomiskt (bidrag till resa
och övernattning), men i hur hög grad är ännu inte säkert. Information om
detta kommer att finnas på konferensens hemsida på internet tidigast i
november 2000.

---------------------------------------


Call for Papers


THE 3rd NORDIC CONFERENCE ON THE HISTORY OF IDEAS FOR RESEARCH STUDENTS
June 7-9, 2001

Department of History
University of Helsinki, Finland
FAX +358-(0)9-191 23 217
E-mail: [log in to unmask]    WWW:
http://www.helsinki.fi/hum/hist/nihk2001/


Dear colleague,

You are cordially invited to participate in The 3rd Nordic Conference on the
History of Ideas for Research Students by submitting an abstract for
consideration in a Special Session or a General Session. The Special
Sessions are organized around three predetermined topics. For further
information on these please visit the Internet site stated above.

        ’THE BOOK IN HISTORY’
                Session organizers: Jyrki Hakapää & Märtha Norrback

        ’IDENTITY AND THE PUBLIC LIFE’
                Session organizers: Markku Kekäläinen & Henrika Tandefelt

        ’THE SCIENCES, HUMANITIES, AND THE QUESTION OF OBJECTIVITY’
                Session organizers: Derek Fewster & Marja Jalava

The General Sessions are organized by the Program Committee. Topics include
all areas of the History of Ideas and are determined from the abstracts
submitted. If you do not see a Special Session presented that is appropriate
for your topic, then you should submit an abstract for a General Session.

Other participants not presenting a paper are also welcome to attend, but
researchers with papers will in case of excess demand take presedence.
General Registration is available from March 2001 on a
first-come-first-served basis. The procedure for General Registration will
be determined later.

All abstracts must be received on or before December 1, 2000.

Abstracts should adhere to the following rules:
1.   Papers submitted will be essentially new and written in English or
in one of the Scandinavian languages. Professor Robert Darnton has requested
that the papers in the ’BOOK IN HISTORY’ session be in English, as he will
attend the Conference.
2.   Abstracts must be typed, not more than 300 words in length, and must
clearly indicate the paper’s thesis, methodology, and conclusions.
3.   The following information must be included: Name of author;
institutional affiliation; complete mailing address; phone and FAX numbers;
E-mail address; confirmation of 20 minute reading time; and a statement of
A-V Needs for the presentation.

Submission of an abstract will be considered an agreement by the author to
attend the Conference if the paper is accepted. The final program will be
ready in March 2001, but notification of acceptance will be given sooner.
Attending authors may revise and enhance their abstracts before April 16th,
2001 and submit them to the Program Committee for distribution among all
participants.

The Conference is able to offer financial support to all participants, but
the amount of the awards has not been determined, as several sponsors have
yet to decide the extent of their support. Visit the Internet site for
uppdates and more information, or contact one of the organizers if in doubt.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager