LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vetenskapsstaden - sista uttropet
From: "Grandin, Karl" <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Wed, 15 Nov 2000 15:16:26 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (78 lines)


Påminnelse om symposium

Inbjudan till "Vetenskapsstaden - vision och verklighet: 
En vetenskapshistorisk workshop", fredagen den 24 november 2000.

Välkommen till en workshop på temat "Vetenskapsstaden - vision och
verklighet" som Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl.
Vetenskapsakademien arrangerar fredagen den 24 november 2000. Workshopen är
tänkt att presentera både pågående arbeten och arbeten som nyligen
avslutats. Förhoppningen är både att skapa utrymme för informella
diskussioner kring gemensamma problem, och att presentera forskningen på
området för dem som intresserar sig för Vetenskapsstadstanken.

Under 1800- och 1900-talen har många olika vetenskapliga institutioner haft
sin hemvist i det område strax norr om Stockholm som kommit att kallas
Vetenskapsstaden. Genom åren har konstellationen av institutioner skiftat,
liksom verksamheten vid dessa institutioner och även föreställningarna om
hur de skall förhålla sig till varandra och till staden - föreställningarna
om vad en Vetenskapsstad är. Experimentalodlingar, museer, Nobelinstitut och
universitet har alla präglat och präglats av detta område, där idag
Vetenskapsstaden skall samsas med Nationalstadsparken om utrymme och
föreställningsvärld.

Workshopen äger rum i Linnérummet på Kungl. Vetenskapsakademien. Den kostar
100 kronor, vilket inkluderar lunch, kaffe och middag, och är öppen för
intresserade efter anmälan. Observera att antalet platser är begränsat, så
anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast den 17 november 2000,
till Jenny Beckman, e-post [log in to unmask] Det går även att vända sig
till Kalle Grandin, telefon: 08-673 96 16, fax: 08-673 95 98, eller e-post
[log in to unmask] Jenny Beckman och Kalle Grandin besvarar också eventuella
frågor. Inbetalning av anmälningsavgiften om 100 kr görs på pg 59780-7 eller
bg 563-7079, var god ange "Konto 5580-140 Vetenskapsstaden".

Vänliga hälsningar,

Jenny Beckman & Kalle Grandin
Program 
(med reservation för eventuella ändringar)
9.30      Kaffe
10.15      Inledning
10.30      "Begreppet Vetenskapsstaden"
                                Jenny Beckman, Centrum för
vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien
11.00      "Bergianska trädgården"
                Bengt Jonsell, Professor Bergianus
                Kommentar av Gunnar Eriksson, Uppsala universitet
11.45      "Experimentalfältet"
                Erland Mårald, Umeå universitet
                Kommentar av Nils Edling, Stockholms universitet
12.30      Lunch
14.00      "Verkliga och imaginära vetenskapliga institutioner"
                Sven Widmalm, Uppsala universitet
                Kommentar av Karl Grandin, Kungl. Vetenskapsakademien
14.45      "Vetenskapsakademiens nya byggnader"
                                Julia Lindkvist, Centrum för
vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien
                Kommentar av Sverker Sörlin, SISTER
15.30      Kaffe
16.00      "Stockholms högskolas flytt till Frescati"
                Martin Rörby, Stockholms universitet
                                Kommentar av Charlotte Sommarin, Stockholms
universitet
16.45      Avslutande diskussion
18.00      Middag

_____________________________________

Karl Grandin
Bitr. föreståndare/Assistant Director
Centrum för vetenskapshistoria/Center for History of Science
Kungl. Vetenskapsakademien/The Royal Swedish Academy of Sciences
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
SWEDEN
Tel.: +46-8-673 96 16
Fax: +46-8-673 95 98
E-mail: [log in to unmask]
Internet: http://www.cfvh.kva.se/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager