LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Vetenskapsstaden - sista uttropet
From: Karin Johannisson <[log in to unmask]>
Reply-To:Lista för idé- och lärdomshistoria i Sverige <[log in to unmask]>
Date:Thu, 16 Nov 2000 13:01:07 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (84 lines)


Kalle, vore trevligt/givande att vara med, men befinner mig i Sundsvall på
"vetenskapsteater" den dagen. Hoppas allt är väl med dig! Hälsningar, KarinJ

At 15:16 2000-11-15 +0100, you wrote:
>Påminnelse om symposium
>
>Inbjudan till "Vetenskapsstaden - vision och verklighet:
>En vetenskapshistorisk workshop", fredagen den 24 november 2000.
>
>Välkommen till en workshop på temat "Vetenskapsstaden - vision och
>verklighet" som Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl.
>Vetenskapsakademien arrangerar fredagen den 24 november 2000. Workshopen är
>tänkt att presentera både pågående arbeten och arbeten som nyligen
>avslutats. Förhoppningen är både att skapa utrymme för informella
>diskussioner kring gemensamma problem, och att presentera forskningen på
>området för dem som intresserar sig för Vetenskapsstadstanken.
>
>Under 1800- och 1900-talen har många olika vetenskapliga institutioner haft
>sin hemvist i det område strax norr om Stockholm som kommit att kallas
>Vetenskapsstaden. Genom åren har konstellationen av institutioner skiftat,
>liksom verksamheten vid dessa institutioner och även föreställningarna om
>hur de skall förhålla sig till varandra och till staden - föreställningarna
>om vad en Vetenskapsstad är. Experimentalodlingar, museer, Nobelinstitut och
>universitet har alla präglat och präglats av detta område, där idag
>Vetenskapsstaden skall samsas med Nationalstadsparken om utrymme och
>föreställningsvärld.
>
>Workshopen äger rum i Linnérummet på Kungl. Vetenskapsakademien. Den kostar
>100 kronor, vilket inkluderar lunch, kaffe och middag, och är öppen för
>intresserade efter anmälan. Observera att antalet platser är begränsat, så
>anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast den 17 november 2000,
>till Jenny Beckman, e-post [log in to unmask] Det går även att vända sig
>till Kalle Grandin, telefon: 08-673 96 16, fax: 08-673 95 98, eller e-post
>[log in to unmask] Jenny Beckman och Kalle Grandin besvarar också eventuella
>frågor. Inbetalning av anmälningsavgiften om 100 kr görs på pg 59780-7 eller
>bg 563-7079, var god ange "Konto 5580-140 Vetenskapsstaden".
>
>Vänliga hälsningar,
>
>Jenny Beckman & Kalle Grandin
>Program
>(med reservation för eventuella ändringar)
>9.30      Kaffe
>10.15      Inledning
>10.30      "Begreppet Vetenskapsstaden"
>                Jenny Beckman, Centrum för
>vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien
>11.00      "Bergianska trädgården"
>        Bengt Jonsell, Professor Bergianus
>        Kommentar av Gunnar Eriksson, Uppsala universitet
>11.45      "Experimentalfältet"
>        Erland Mårald, Umeå universitet
>        Kommentar av Nils Edling, Stockholms universitet
>12.30      Lunch
>14.00      "Verkliga och imaginära vetenskapliga institutioner"
>        Sven Widmalm, Uppsala universitet
>        Kommentar av Karl Grandin, Kungl. Vetenskapsakademien
>14.45      "Vetenskapsakademiens nya byggnader"
>                Julia Lindkvist, Centrum för
>vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien
>        Kommentar av Sverker Sörlin, SISTER
>15.30      Kaffe
>16.00      "Stockholms högskolas flytt till Frescati"
>        Martin Rörby, Stockholms universitet
>                Kommentar av Charlotte Sommarin, Stockholms
>universitet
>16.45      Avslutande diskussion
>18.00      Middag
>
>_____________________________________
>
>Karl Grandin
>Bitr. föreståndare/Assistant Director
>Centrum för vetenskapshistoria/Center for History of Science
>Kungl. Vetenskapsakademien/The Royal Swedish Academy of Sciences
>Box 50005
>SE-104 05 Stockholm
>SWEDEN
>Tel.: +46-8-673 96 16
>Fax: +46-8-673 95 98
>E-mail: [log in to unmask]
>Internet: http://www.cfvh.kva.se/
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager