LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nyhetsbrev
From: Bo Sundin <[log in to unmask]>
Reply-To:Bo Sundin <[log in to unmask]>
Date:Tue, 30 Apr 2002 09:28:24 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (27 lines)


IDEHISTORISKT NYHETSBREV

Vi i Umeå har, som jag nämnt tidigare, ambitionen att återuppta traditionen
med vårt "Nyhetsbrev", men denna gång inte som en intern
institutionsangelägenhet utan snarare som ett svenskt eller kanske t.o.m.
nordiskt forum. Tanken är att det ska vara "nätbaserat", d.v.s. att
Nyhetsbrevet publiceras som PDF-fil, förslagsvis två gånger per år. Om det
visar sig fylla en funktion tänker vi oss att "stafettpinnen" sedan tas upp
av någon annan institution, d.v.s. att ansvaret för redigering roterar.
Den första redaktionskommittén består av:
Anders Kjellberg ([log in to unmask])
Bosse Sundin ([log in to unmask])
och Sofia Åkerberg ([log in to unmask]).
Innehållet kan vara både seriöst och lättsamt (men inte slamsigt eller
studentikost). Tänkbara avdelningar kan vara "färska forskare", "tänkt",
"levt", "publicerat", "namn och nytt", "debatt".
Kom ihåg att PUL (Personuppgiftslagen) på ett lite olyckligt sätt kan skapa
besvär om man vill publicera personuppgifter på nätet. Det krävs samtycke
från personen i fråga.
Sänd manus (gärna RTF-format) som attachment till någon av ovanstående i
redaktionen. Undvik alltför många formateringar. Använd formatmall normal
(förmodligen använder du den redan utan att tänka på det). Bilder eller
andra illustrationer kan scannas in, men då behöver vi givetvis en förlaga.
MANUSSTOPP 21 maj 2002.

Vänliga hälsningar,
Bosse Sundin

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager