LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for MIGRATION Archives


MIGRATION Archives

MIGRATION Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave MIGRATION
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ny doktorsavhandling - Våld i hederns namn
From: Immigrant-institutet <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 25 Sep 2003 17:50:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


Ny avhandling:

Våld i hederns namn

Hur kan en kvinnas oskuld bli en fråga om liv eller död? Åsa Eldén
har studerat intervjuer och rättsfall, i sin avhandling om våld i
hederns namn. Rykten, oskuld och heder är centrala teman i
berättelserna om arabiska och kurdiska kvinnors liv.

När Åsa Eldén påbörjade sin forskning var hedersrelaterat våld ett
ovanligt samtalsämne i Sverige, men idag är det en del av den svenska
verkligheten. Svenska fall av hedersmord har gett upphov till
åtskilliga heta mediadebatter och politiska åtgärder. Våld i hederns
namn är något varje svensk har en åsikt om och fyller med ett bestämt
innehåll.

Avhandlingen bygger på intervjuer med tio arabiska och kurdiska
kvinnor i Sverige, och sju rättsfall som rör hedersrelaterat våld. I
intervjuerna är rykten, oskuld och heder återkommande teman, som
också kan kopplas till förståelsen av kultur och religion. Åsa Eldén
har särskilt fokuserat på vad rykten betyder för kvinnors
identitetsskapande, och hur detta kan förstås i ljuset av
föreställningar om splittrad kvinnlighet (hora-oskuld) och heder.
Dessutom har hon alltså studerat rättsfall, dels för att analysera de
våldsamma berättelserna om kvinnors liv, dels för att se hur rätten
argumenterar i domar som rör hedersrelaterat våld. Bland annat
kritiseras rättens syn på brott som avgränsade handlingar.

En grundsyn i avhandlingen är att en handling blir begriplig först
när den tolkas i sitt sammanhang (t ex ett hederskulturellt
sammanhang). Denna kopplas till en feministisk förståelse av mäns
våld mot kvinnor, där våld tolkas utifrån kulturellt accepterade
former  av kontroll och föreställningar om kön.

Åsa Eldén visar att kultur används i betydelsen kontrast, i
tolkningar av kvinnornas liv. "Arabiskt/kurdiskt" och "svenskt"
utesluter helt varandra, och är kopplade till kulturella
föreställningar om splittrad kvinnlighet och heder. Enligt dessa kan
en kvinna vara antingen oskuld eller hora, och en kvinna med
hora-stämpel är för alltid besudlad. Mäns heder återupprättas först
när hon är tillintetgjord.

För en kvinna som tvingas leva under tunga krav från sin omgivning,
kan dessa föreställningar användas så att de får avgörande konkret
betydelse och kopplas till erfarenheter av våld. Om hon fått ett
dåligt rykte kan hon i manliga släktingars ögon definieras som en
"svensk hora" i kontrast till en "arabisk/kurdisk oskuld". Männens
heder återupprättas först när hon utesluts ur familjen eller dör. Så
kan oskuld eller hora bli en fråga om liv eller död.

Namn: Åsa Eldén
Avhandlingens titel: Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om
rykten, oskuld och heder
Institution: Sociologiska institutionen
Opponent: Paulina de los Reyes, Arbetslivsinstitutet och Uppsala universitet
Disputationen äger rum: Fredagen 26 september kl 10.15 i Auditorium
Minus, Gustavianum.
Kontakta författaren: tel: 018-471 15 11, e-post: [log in to unmask]


Immigrant-institutet
Katrinedalsgatan 43
504 51 Borås, Sweden
Tel 033-136070, fax 033-13 60 75
E-mail: [log in to unmask]
Hemsida: http://www.immi.se/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main MIGRATION Page

Permalink



LISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager