LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for MIGRATION Archives


MIGRATION Archives

MIGRATION Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave MIGRATION
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Avhandling: Invandrade kvinnors egenföretagande
From: Immigrant-institutet <[log in to unmask]>
Reply-To:Migrationslistan <[log in to unmask]>
Date:Wed, 19 Nov 2003 12:16:29 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (74 lines)


Vidaresänder följande presmeddelande från Uppsala Universitet.
Ni som är nya i listan vet att ni är välkomna att sända information ni vill delge övriga deltagare eller frågor ni vill ha svar på till listan.
Miguel Benito
Immigrant-institutet
Katrinedalsgatan 43
504 51 Borås, Sweden
http://immi.se/


Pressmeddelande
UPPSALA UNIVERSITET
________________________________________________________________________

Helena Kämpfe Fredén 11 november 2003


Ny avhandling:

Invandrade kvinnors egenföretagande en väg till integration

Egenföretagande kan vara ett sätt för invandrade kvinnor att bli helt
tillfredsställda och därmed integrerade i arbetslivet.  Det visar
Saeid Abbasian i en avhandling om invandrade kvinnoföretagare som i
sitt slag är den första i Sverige som studerat just invandrade
kvinnoföretagare som en separat kategori.

Invandrade kvinnor som startar på egen hand i Sverige är oftast de
som har klassresurser såsom hög utbildning, längre
arbetslivserfarenhet, egna sparpengar och humankapital, men finns
också bland unga nyutexaminerade tjejer från gymnasium och högskolor.
De startar eget av en rad strukturella och kulturella/personliga
skäl. Egenföretagande kan vara ett sätt för dem att bli helt
tillfredsställda och därmed integrerade i arbetslivet.  För att uppnå
detta ska de bland annat lyckas starta eget inom det område som de
utbildat sig för och skaffat sig arbetslivserfarenhet. Då känner
kvinnorna sig mer nöjda med sitt företagande jämfört med dem som
startar eget inom branscher som ligger långt ifrån deras
kvalifikations- och kompetensområde. Tillgång till ett välfungerande
socialt nätverk, framförallt kreditinstitutioner, är också viktiga
faktorer för att invandrarkvinnorna ska känna sig integrerade.
Saeid Abbasian definierar i sin avhandling integrationen på två olika
sätt: objektivt respektive subjektivt. Invandrade kvinnoföretagare är
objektivt integrerade eftersom de har ett arbete, även om arbetet kan
ligga långt ifrån deras egna kvalifikationer och meriter. De kan vara
subjektivt integrerade om de ovan nämnda kriterierna uppfylls och
kvinnorna uppfattar att arbetet motsvarar deras egna kvalifikationer,
meriter och intressen.
Invandrade kvinnoföretagare är en speciell kategori i forskning kring
egenföretagande. Hittills har forskning på egenföretagande antingen
handlat om infödda svenska kvinnor och eller invandrare allmänt,
framför allt män.
Abbasians avhandling väcker frågor om varför invandrade kvinnor
startar eget. Vilka är de invandrade kvinnor som startar företag på
egen hand? Hur kan egenföretagande leda till ökad integration i
arbetslivet för dessa kvinnor?

Författare: Saeid Abbasian
Avhandlingens titel: Integration på egen hand: En studie av
invandrade kvinnoföretagare i Sverige
Institution: Kulturgeografiska institutionen
Disputationen äger rum fredag 21 november kl. 13.00 i Sal Minus,
Gustavianum, Uppsala
Opponent är docent Sven Nordlund, Ekonomisk historiska institutionen,
Umeå universitet, Umeå
Vidare information: Saeid Abbasian kan nås på telefon  08-6196819
eller via  e-post [log in to unmask]

--
Annica Hulth
Informationsavdelningen
Uppsala universitet
tel: 018-471 22 60, 070-425 09 39

http://www.uu.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main MIGRATION Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager