LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for MIGRATION Archives


MIGRATION Archives

MIGRATION Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave MIGRATION
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ungerns minoritetsskydd och romerna - en ny bok
From: Harald Runblom <[log in to unmask]>
Reply-To:Migrationslistan <[log in to unmask]>
Date:Mon, 29 Mar 2004 16:50:57 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Härmed beställes ett exemplar att skickas till
Harald Runblom

Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord

Uppsala universitet

Box 513

75120 Uppsala

Med bästa hälsningar, Harald R

[log in to unmask]

----- Original Message -----
From: "Immigrant-institutet" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Monday, March 29, 2004 3:36 PM
Subject: Ungerns minoritetsskydd och romerna - en ny bok


a.. "Det ungerska minoritetsskyddet och romerna".
"En undersökning mot bakgrund av den internationella normbildningen". Denna
skrift av Anita Erdös kommer att publiceras under hösten 2004 i Juridiska
Fakultetens Skriftserie i Stockholm, med förord skrivet av professor Ove
Bring.
Arbetet är en undersökning av dels de internationella instrumenten på
minoritetsskyddets område, dels det ungerska minoritetsskyddet, där jag
undersöker utförligt hur lagstiftningen implementeras i förhållande till den
romiska befolkningen i landet. Anita Erdös kartlägger alla de rättsområden
där romer diskrimineras (t.ex. arbetsmarknaden, inom rättsskipningen mm.),
men fokus ligger framförallt på diskrimineringen inom utbildningsväsendet
(exempelvis upprättandet av särskilda "romaklasser" för romska studenter).
Den som vill förhandsbeställa ett eller flera exemplar av boken kan maila
till Anita Erdös på adressen [log in to unmask] Priset per exemplar
kommer att ligga runt 150 kronor (inte högre än det).

Hälsningar
Miguel Benito

Immigrant-institutet
Katrinedalsgatan 43
504 51 Borås, Sweden
http://immi.se/

Tänk på Immigrant-institutets stödfond, postgiro 85 16 07-2

Back to: Top of Message | Previous Page | Main MIGRATION Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager