LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Forskning&Medicin nr1/04-Snabb utveckling av medicinsk bildteknik
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 31 Mar 2004 14:48:18 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


Forskning & Medicin Nr 1 2004:

Snabb utveckling av medicinsk bildteknik. Allt djurskydd samlat under en hatt. Ny etiklag ger starkare skydd för individen. Fyra av fem forskartjänster går till Karolinska Institutet. Det är något av innehållet i det nya numret av Forskning & Medicin.

Tema i nummer 1
Medicinsk bildteknik: En flod av bilder
Flödet av medicinska bilder ökar hela tiden. Bilderna kan hjälpa läkaren att ställa rätt diagnos och att se effekten av en viss behandling. Men den snabba utvecklingen väcker också nya frågor. Hur ska man ta tillvara all information och hur går det med den personliga integriteten?

Allt djurskydd samlat under en hatt
Från den 1 januari är allt djurskydd samlat under en hatt - den nya Djurskyddsmyndigheten i Skara. Försöksdjursfrågorna har fått en framskjuten plats. Merparten av den totala forskningsbudgeten gäller forskning om alternativ till djurförsök.

Ny etiklag ger starkare skydd för individen
Från årsskiftet gäller en ny lag och en ny organisation för forsningsetisk prövning. Den nya lagstiftningen stärker skyddet för den enskilde individen, inte bara när det gäller medicinsk forskning, utan också inom andra områden som teknik, samhällsvetenskap och humaniora.

Stockholm tar hem forskartjänsterna
Forskare från Stockholm tar hem en allt större del av ämnesrådets mest eftertraktade bidrag. Av bidragen till anställningar som forskare, gick ungefär 80 procent till Karolinska Institutet 2002. Fördelningen av forskartjänster har däremot blivit allt jämnare.

Från toppnivå till genomsnitt för svensk medicinsk forskning
De statliga anslagen till medicinsk forsning har minskat med 20 procent i köpkraft de senaste tio åren. Samtidigt har antalet vetenskapliga publikationer och citeringsfrekvensen gått ner. Det visar en ny utredning som gjorts på uppdrag av ämnesrådet för medicin och de medicinska fakulteterna.

Mångsysslare i forskningens tjänst
Clara Gumpert är forskare och sektionschef vid Karolinska Institutet. På hennes önskelista står fler mellantjänster för forskare högt.
- Forskare är som alla andra. De vill bli belönade och se en tydlig karriärväg. Ska vi klara rekryteringen inför de stora pensionsavgångarna måste vi kunna erbjuda bättre villkor.

Om tidskriften Forskning & Medicin
Tidskriften Forskning & Medicin ges ut av ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet i samarbete med de medicinska fakulteterna i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala samt Karolinska Institutet. Tidningen handlar om aktuella medicinska forskningsfrågor och kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera gratis
Vill du prenumerera gratis på Forskning & Medicin? Då kan du registrera dig som prenumerant på tidningens webbplats www.vr.se/medicin eller beställa en prenumeration via [log in to unmask]

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager