LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Erfaren utredare tar över utbildnings vetenskap
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 7 Apr 2004 16:19:27 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


Pressmeddelande 2003-03-07

Ny huvudsekreterare utsedd
Erfaren forskare och utredare tar över utbildningsvetenskapliga kommittén

Ulf P Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, blir ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.
- Det är viktigt att skapa gehör för behovet av utbildningsvetenskap, säger Ulf P Lundgren, som också i sin egen forskning inriktat sig mot bland annat utbildningspolitik.

Som huvudsekreterare ser han som en av sina främsta uppgifter att arbeta utåtriktat och sprida resultaten av den forskning utbildningsvetenskapliga kommittén, UVK, hittills finansierat.
UVK:s ordförande Tjia Torpe är mycket nöjd med rekryteringen av Ulf P Lundgren.
- Han besitter både kunskap om traditionen inom området och har intresse för förnyelse. Och med kommitténs mandat t o m 2005 kan UVK medverka till att sprida resultaten från forskningen och tydligare visa vad utbildningsvetenskaplig forskning innebär, säger Tjia Torpe.

Tillträder 1 juli
Ulf P Lundgren är utsedd av generaldirektör Pär Omling efter förslag från en arbetsgrupp bestående av UVK:s ordförande och UVK:s beredningsgruppers ordförande. Ulf P Lundgren tillträder den första juli och är förordnad t o m slutet av 2005, då UVK:s nuvarande mandat går ut. Den nuvarande huvudsekreteraren, professor Berit Askling från Göteborg, går i pension i sommar.
- Hon har byggt upp detta fjärde ben* inom Vetenskapsrådet och organiserat arbetet under kommitténs tre första år, säger Tjia Torpe.

Språkanalys och utredningar
Ulf P Lundgren disputerade 1972 i Göteborg och från 1975 var han professor vid Lärarhögskolan i Stockholm, där han en kort tid i början på 90-talet var rektor. Hans forskning under denna tid rörde främst läroplansteori och språkanalyser av kommunikation i klassrummet. Under 90-talet var han generaldirektör för Skolverket. Han har även varit ordförande för läroplanskommittén, barnomsorg- och skolkommittén och 1999 års skollagskommitté. Lundgren har haft en rad olika internationella uppdrag bland annat inom OECD.

Om satsningen på utbildningsvetenskap
UVK har funnits sedan 2001 och har till uppgift att främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. Satsningen är ett initiativ från regeringen och ska pågå i första hand t o m 2005. För år 2004 disponerar kommittén 126,5 miljoner kronor för forskningsprojekt, forskarskolor, nätverk och andra insatser. Mer information på hemsidan: www.vr.se/utbildningsvet

Kontaktperson
Birgitta Mattsson, informationsansvarig utbildningsvetenskap [log in to unmask], 08-546 44 211


* De andra  tre "benen" är ämnesråden för HS, M och NT.

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager