LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Nytt nätverk säkrar investeringar i renrum
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Apr 2004 12:02:46 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (48 lines)


Pressmeddelande 2004-04-27
Från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA

Nytt nätverk säkrar stora investeringar i avancerade renrum

Ett nytt nationellt nätverk ska stödja framgångsrik svensk forskning och utveckling som baseras på mikrofabrikation i s k renrum. Nätverket kallas "Swedish Microfabrication Network, µ-fab" och kommer under tre år att satsa sammanlagt 60 miljoner kronor för drift av anläggningar och för att stärka användarstödet.
Närmast berörda blir de tre större laboratorierna på området: Electrumlaboratoriet vid KTH, MC2 processlaboratorium vid Chalmers och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Vid mikrofabrikation tillverkas komponenter i mikrometer eller nanometerskala där en extrem renhet krävs för att inte äventyra funktionen. Komponenterna kan användas t ex i mikroelektronik för att få bättre prestanda eller inom mikrominiatyriserad bioteknik för att spara provmängd och reagenser och därmed få billigare och snabbare analyser.

Strategisk samordningsfråga
- Det har hittills inte funnits något gemensamt initiativ för samordning, något som är nödvändigt för att kunna utnyttja redan gjorda investeringar på bästa sätt, säger Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet. Bakom satsningen står de fyra forskningsfinansiärerna Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.
- Det här är en nationell strategisk fråga för såväl forskning som utveckling och därför känns det angeläget att gå samman, menar både Erna Möller och Staffan Normark, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, respektive vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Utmärkt kan bli ännu bättre
Bakgrunden till satsningen är en utvärdering som Vetenskapsrådet låtit göra. Den internationella expertgruppen konstaterade att Sverige har en utmärkt bas för forskning kring och utveckling av olika teknologier som bygger på mikrofabrikation som t ex sensorteknik, mikrominiatyriserad bioteknik, fotonik, mikroelektronik, höghastighetselektronik mm.
Men gruppen påpekade också att det i ett internationellt perspektiv är ovanligt att så välutrustade och högkvalitativa anläggningar har en underdimensionerad drift och användarsupport.
Utvärderingen rekommenderade därför starkt att bilda ett nationellt nätverk som skulle ha koordinerande uppgifter och medel för användarstöd och gemensamma funktioner.

Resultat granskas 2006
Satsningen löper under tre år och nätverkets verksamhet och resultat kommer att utvärderas år 2006. Varje finansiär står för 15 miljoner kr, motsvarande en fjärdedel av finansieringen. Vetenskapsrådet blir värdmyndighet för nätverket. Styrelse och ordförande för nätverket utses i samråd med de andra finansiärerna.
- Ur vårt perspektiv kommer det att bli viktigt hur man lyckas i samspel mellan lab, högskola, forskningsinstitut och näringsliv, säger Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA.

Kontaktperson
Lars Börjesson, huvudsekreterare ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet [log in to unmask], 08-546 44 109 Leif Eriksson, forskningssekreterare Vetenskapsrådet [log in to unmask], 08-546 44 134

http://www.vr.se
http://www.stratresearch.se http://wallenberg.org/kaw/index.html
http://www.vinnova.se/


Fotnot: Swedish Microfabrication Network, µ-fab - I det här sammanhanget används mikro på samma sätt som i mikrobiologi, dvs refererande till något mycket litet utan att vara en exakt storleksangivelse.
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager