LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Framtidsdebatt, fuskfrågor och demokratiforskning i VR s tidning Forska #2
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Mon, 21 Jun 2004 11:50:09 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Pressmeddelande 2004-06-18
Nummer 2 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, ur innehållet:

Debatt: Framtidens forskning & Forskningens framtid
Den globala konkurrensen sätter press på universitet och finansiärer att koncentrera resurserna, med allt svårare urvalsproblem som följd. Forskningens villkor idag och i framtiden var temat för Science & Society 2004, ett samtal i krogmiljö som anordnades av Vetenskapsrådet och föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) i samband med vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Regeringen måste reglera fuskhanteringen
Vetenskapsrådet föreslår regeringen att i författningsform reglera hur misstankar om oredlighet i forskning ska hanteras. Om förslaget går igenom kommer misstankar i fortsättningen att behandlas av en oberoende instans.

Fler får tillgång till renrumsteknik genom nytt nätverk
Nu ställer tunga forskningsfinansiärer ökade krav på effektivitet och samordning vid landets största renrum - högkvalificerade laboratorier med extremt dyrbar utrustning. Ett nytt nätverk ska bromsa kostnadsökningen nationellt och få fart på användningen av laboratorierna. Vinnare är de enskilda forskare som lättare får tillgång till renrummen.

Ny teknik förändrar lärandet
Den tekniska utvecklingen inom sjukvården påverkar läkarstudenternas inlärning. Men hur förändras lärandet när fokus flyttas från patienten till en bildskärm? Utbildningsvetenskaplig forskning i Linköping vill undersöka processerna bakom kunskapsinhämtningen hos studenterna.

Forskning om demokrati kartlagd
En riktad satsning behövs för att stärka forskningen inom demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser. Det är en av de slutsatser som Vetenskapsrådet drar av en brett upplagd kartläggning av svensk grundforskning.

Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med fem nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen läggs efter utgivning ut på Vetenskapsrådets webbplats under adressen www.vr.se/forska

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ [log in to unmask]
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager