LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Tydligare miljöfokus krävs av marin a forskningscentrum
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Fri, 2 Jul 2004 11:27:11 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (23 lines)


Pressmeddelande 2004-07-01

Tydligare miljöfokus krävs av marina forskningscentrum

För 15 år sedan, när säldöd och algblomning hotade svensk havsmiljö, instiftade regeringen tre marina forskningscentrum med ansvar för marin forskning, miljöövervakning och information i respektive region. Informationsuppgiften har alla klarat relativt bra, men både forskningen och miljöövervakningen skulle vinna på ökad samordning och en tydligare förordning. Det konstaterar Vetenskapsrådets expertpanel som på regeringens uppdrag har utvärderat verksamheten vid Göteborg, Stockholm och Umeås marina forskningscentrum.

Ett förutsättningslöst stöd till forskning vid marina centrum kan enligt expertpanelen ifrågasättas. Om den marina forskningen ska ges särskilt stöd genom sina centrum bör det finnas tydliga skäl. Tydligt fokus på miljöfrågorna är ett sådant skäl. Ett annat är att marin forskning kräver särskilda resurser, t ex fartygstid, vilket är svårt att täcka inom normala forskningsanslag. Expertpanelen föreslår en ny förordning där kopplingen mellan forsknings- och miljöövervakningsuppdraget stärks och där informationsuppdraget knyts till detta uppdrag.
Samordning av verksamheten sker i dag nästan bara inom informationsuppdraget, expertpanelen föreslår utökat samarbete även genom koordinering av fiskforskning och datahantering. En överordnad enhet för samordning och fördelning av fartygstid mm skulle enligt expertpanelen stärka både den marina forskningen och miljöövervakningen.

Om de marina forskningscentrumen
Vid inrättandet hade de marina forskningscentrumen olika förutsättningar, t ex fanns redan en stor marin forskningsverksamhet vid universiteten i Göteborg och Stockholm, men inte i Umeå där inrättandet av ett forskningscentrum därmed fått störst betydelse, relativt sett. Utvärderarna konstaterar att de marina centrumen i Göteborg och Stockholm, till skillnad från Umeå, inte tagit tillräckligt ansvar för miljöövervakningen i sin region. I Umeå är däremot antalet aktiva forskare för få för att utgöra en stimulerande forskningsmiljö.

Om rapporten
Utvärderingen "Utvärdering av centrum för marin forskning - redovisning av ett regeringsuppdrag" ingår i Vetenskapsrådets rapportserie.
Expertgruppen bakom rapporten har bestått av Peter M Haugan, Universitetet i Bergen, Norge; Katherine Richardson Christensen, Århus universitet, Danmark; Bo Riemann, Danmarks miljöundersøgelser (DMU); Jens Skei, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) och Martin Testorf, Vetenskapsrådet. Lars Tranvik, Uppsala universitet, har varit ordförande; Jonas Björck och Lars M Nilsson från Vetenskapsrådet har varit sekreterare.

Beställningar
Pdf kan laddas ner från www.vr.se Den tryckta rapporten kan beställas gratis från www.vr.se/publikationer fr o m slutet av augusti.

Kontaktpersoner
Jonas Björck, forskningssekreterare, 08-546 44 203, 070-889 78 05, [log in to unmask]

Camilla Jakobsson, informatör, 08-546 44 336, 0703-49 35 37, [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager