LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Problem för kemiteknik - drabbar svensk industri?
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Thu, 1 Jul 2004 13:59:43 +0200
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (36 lines) , projekt_per_univ_kemiteknik.pdf (47 kB) , expertgruppens inledning.pdf (66 kB)


Pressmeddelande 2004-06-30
  
Problem för grundläggande kemiteknik - drabbar svensk industri?

Kemiteknik spelar en stor roll inom flera nya forskningsområden och för svensk industri. Men svensk kemiteknikforskning har uppenbara problem, en internationell expertgrupp som utvärderat området efterlyser en forskningsstrategi för att bland annat komma till rätta med otydligt fokus och den knappa återväxten. 
- Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har i sin forskningsstrategi för de kommande fyra åren pekat ut grundläggande teknikforskning som ett av sina satsningsområden; på vilket sätt det kommer att påverka just kemiteknik är svårt att sia om, säger Lars Börjesson, tf huvudsekreterare för Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Expertgruppen efterlyser en strategi för hur kompetensen inom kemiteknikforskningen bäst ska tas om hand så att områden som är viktiga för svensk industri behåller sin framskjutna position. Speciellt pekar de på att svensk pappersmassa- och pappersforskning har stor potential och i vissa fall till och med är världsledande. 
Inom kemiteknik studeras kemiska processer, i första hand i industriell skala, och frågor som rör energi och miljö. Resultaten från svensk grundforskning inom kemiteknik gynnar ofta nationella industriföretag inom t ex pappersmassa- och papperstillverkning, läkemedelstillverkning och mineralberedning och -förädling. Fokus har på senare år förskjutits allt mer från process- till produktutveckling.

Återväxten är ett annat problem, expertgruppen konstaterar att de unga forskarna inom kemiteknik är få och att de som finns har svårt att komma vidare i karriären.
- Det här är tyvärr inte unikt för kemiteknik, säger Lars Börjesson, många forskningsområden har idag stor brist på rekryteringstjänster och resurser för duktiga unga forskare".

Om rapporten
Utvärderingen "International Evaluation of Chemical Engineering in Sweden, March 2004" ingår i Vetenskapsrådets rapportserie (nr 2004:3). 23 forskares projekt inom området kemiteknik med finansiering från Vetenskapsrådet och det tidigare Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) har granskats. Lista över de utvärderade forskarna bifogas.
Den internationella expertgruppen bakom rapporten har bestått av professorerna Chad P. J. Bennington, Vancouver, Kanada; Bjerne S. Clausen, Lyngby, Danmark; Adriaan R. P. van Heiningen, Orono, USA; Steven Holdcroft, Burnaby, Kanada; A. Outi I. Krause, Helsingfors, Finland och Ulrich Schubert, Wien, Österrike. 

Beställningar
Rapporten är gratis och kan beställas på Vetenskapsrådets webbplats, www.vr.se/publikationer

Kontaktpersoner
Lars Börjesson, tf huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap, 
070-753 53 07, [log in to unmask]

Winnie Birberg, forskningssekreterare kemi, 08-546 44 252, [log in to unmask]

Camilla Jakobsson, informatör, 08-546 44 336, 0703-49 35 37, [log in to unmask]
Skickat av Marlene Truedsson, informatör: 08-546 441 10 / 0733-66 62 13 / [log in to unmask] 

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Vetenskapsrådet prioriterar och finansierar grundforskning av högsta kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Inom Vetenskapsrådet finns tre ämnesråd, ett för humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin och ett för naturvetenskap och teknikvetenskap, samt en utbildningsvetenskaplig kommitté.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager