LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminarium på Nobelmuseet 6 september
From: Eva Snickare <[log in to unmask]>
Reply-To:Eva Snickare <[log in to unmask]>
Date:Thu, 12 Aug 2004 19:10:43 +0200
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (79 lines) , 6 september 04 (444 bytes) , 6 september 04 (22 kB)


NOBELMUSEETS FORSKNINGSAVDELNING INBJUDER TILL SEMINARIUM

Måndagen den 6 september kl. 16:
Redaktörer och skribenter presenterar och diskuterar den nya boken:

Det bekönade museet. Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet

Vad finns i museets dolda vrår, på vindar och i magasin? Och vad avslöjar
samlingarna om olika epokers insamlingspraxis och ideologier? Vilka normer
och värderingar blottläggs? Sådana frågor diskuteras i denna antologi med
genusperspektiv som självklar utgångspunkt. Museiarbetets teori och praktik,
kulturella produktion och institutionella ramverk granskas med könsmedveten
blick. I fokus för diskussionen står museernas olika verksamheter:
utställningar, förvärv, samlingar, organisation och museipedagogik. Här
finns artiklar av mer teoretisk karaktär liksom texter som förmedlar en
personlig erfarenhet av museivärlden.

Bokens författare är verksamma inom kultursektorn, museivärlden och
universitetet. Medverkande skribenter är Maria Ahlsén, Graziella Belloni,
Johanna Berg, Kristina Berg, Katarina Ek-Nilsson, Wera Grahn, Katarina
Kallings Nilsson, Juliette Leeb-du Toit, Eva Persson samt redaktörerna
Inga-Lill Aronsson och Birgitta Meurling.

Vid seminariet presenteras boken av redaktörerna.
Dessutom talar två av skribenterna med utgångspunkt i sina artiklar:
Wera Grahn, ²Från vardagsartefakter till museala fakta²
Katarina Kallings: ²Att beköna ett fängelse - samtal om ett museum²

Tid: kl. 16 ­ 18, samt postseminarium
Plats: Svenska Akademiens ljusgård, Källargränd 4, 2 tr, i Börshuset, Gamla
stan, Stockholm 

Obs! Föranmälan till [log in to unmask] (ange om du vill delta i
postseminariet)
Textunderlag kommer att skickas ut till föranmälda deltagare.


ÖVRIGA SEMINARIER PÅ NOBELMUSEET HÖSTEN 2004

4 oktober: Obs! Annan tid! Kl. 15-17
Sven Widmalm, Avdelningen för vetenskapshistoria, Uppsala universitet:
The Svedberg och biokemins  nätverk

1 november, kl. 16:
Ulrika Björkstén, Centrum för vetenskapshistoria, KVA:
Debatten om mobiltelefoners hälsorisker: Den kontroversdrivna
vetenskapsjournalistikens roll

29 november, kl. 16:
Jonas Frykman, Etnologi, Lunds universitet:
En studie om glömska! Minnet har varit ett aktuellt ämne de senaste åren,
inte minst inom etnologi och museologi, men vilken betydelse har glömskan?
En ny studie med ett fenomenologiskt, kulturanalytiskt perspektiv.


VÄLKOMMEN!


P.S.
Sprid gärna detta meddelande!
Och häng gärna upp en utskrift av det bifogade dokumentet på någon
anslagstavla!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eva Åhrén Snickare 
Föreståndare för forskningsavdelningen
Nobelmuseet 
Box 2245 
103 16 Stockholm
Besöksadress: Stortorget 2
E-post: [log in to unmask]
Tel: 08-5348 1806
Fax: 08-5348 1820 
Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager