LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for MIGRATION Archives


MIGRATION Archives

MIGRATION Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave MIGRATION
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Makt, genus, etnicitet

From:

Satu Gröndahl <[log in to unmask]>

Reply-To:

Migrationslistan <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 9 Aug 2004 15:55:52 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Centrum för Genusvetenskap Centrum för multietnisk forskning


Intersektionalitet: Makt, genus och etnicitet


Torsdagen den 16 september 2004, kl 9.00-17.00. Ihresalen, Villavägen
4, Uppsala

Konferensen är ett bidrag till den aktuella vetenskapsteoretiska
debatten om förhållandet mellan kategorier som 'kön', 'genus',
'etnicitet', 'ålder' etc, en problemställning som på senare år blivit
alltmer synlig inom både genus- och etnicitetsforskningen. Centrum
för genusforskning och Centrum för multietnisk forskning erbjuder
alla intresserade ett tillfälle för diskussion och nätverksbyggande.

Program

10.00-10.15 Välkomstord. Prof. Margaretha Fahlgren, Centrum för
genusvetenskap, fil. dr Dag Blanck, Centrum för multietnisk
forskning, Uppsala universitet
10.15-11.00 Prof. Masoud Kamali, Centrum för multietnisk forskning,
Uppsala universitet
"Modernitetens inneboende dualism: Är bortom "vi-och-dom" möjligt?"
11.00-11.15 Kaffe
11.15-12.00 Doc. Paulina de los Reyes, Arbetslivsinstitutet /
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
"Makt, ojämlikhet och intersektionalitet"
12.00-12.45 Fil.dr Vuokko Hirvonen, Sámi Allaskuvla / Samisk
Høgskole, Kautokeino, Norge
"Den samiska kvinnan - Medborgare i fyra länder, medlem av
urbefolkning. Skärningspunkter mellan nationalitet, etnicitet och
genus"
12.45-14.00 Lunch
14.00-14.45 Fil.kand. Pia Laskar, Idéhistoria, Stockholms universitet
"De andras abnorma kroppar. Europeisk heterosexualitet i
kolonialismens kölvatten"
14.45-15.30 Fil. dr Lena Martinsson, Etnologiska institutionen,
Göteborgs universitet
"Klass och intersektionalitet, går det ihop?"
15.30-15.45 Kaffe
15.45-16.30 Doc. Tiina Rosenberg, Centrum för genusstudier /
Teatervetenskapliga institutionen, Stockholm
"Är alla marginaliseringar likvärdiga? Om bokstavsordningen mellan
etnicitet, klass, kön, sexualitet och ålder"

Alla är välkomna!

Organisationskommitté
Doc. Satu Gröndahl, Centrum för multietnisk forskning / Centrum för
genusvetenskap
Fil. dr Dag Blanck, Centrum för multietnisk forskning
Prof. Margaretha Fahlgren, Centrum för genusvetenskap
Doc. Eva Heggestad, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
Doc. Paulina de los Reyes, Arbetslivsinstitutet /
Ekonomisk-historiska institutionen
Forskningskoordinator Anneli Wennström, Centrum för genusvetenskap

Frågor?
Kontakta
Satu Gröndahl Anneli Wennström
Tel: 018-471 6396 018-471 2277
Fax: 018-4712363 018-471 3570
[log in to unmask] [log in to unmask]
www.multietn.uu.se www.gender.uu.se

Centrum för multietnisk forskning Centrum för genusforskning
Box 514
751 20 Uppsala

--

Satu Gröndahl
Docent/Associate Professor
Uppsala university
Centre för Multiethnic Research
Forum for National Minorities (NAMIS)
Box 514
SE 751 20 Uppsala Sweden

Phone Fax
+46(0)18-471 6396 +46(0)18-471 2363

E-mail
[log in to unmask]

http://www.multietn.uu.se/
http://www.multietn.uu.se/NAMIS.html
http://www.multietn.uu.se/staff/grondahl.htm


Back to: Top of Message | Previous Page | Main MIGRATION Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager