LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Svensk meteorologiforskning i världsk lass
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Sep 2004 10:24:25 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


Pressmeddelande från Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet 2004-09-01

Svensk meteorologiforskning i världsklass

En internationell expertgrupp har granskat 23 svenska forskningsprojekt inom meteorologi och konstaterar att projekten håller väldigt hög klass. Hela 15 projekt fick högsta eller näst högsta betyg i utvärderingen.
- Det är mycket glädjande, säger Arne Johansson huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet. Resultatet av utvärderingen är framför allt ett gott betyg till de utvärderade forskarna, men det visar också att processen där Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen beslutar om vilka forskningsansökningar som får bidrag fungerar väl.

Samtidigt varnar expertgruppen för att det svenska forskningssystemet på grund av knappa resurser och kortsiktig planering är sårbart och efterlyser ökad samordning. Experterna rekommenderar Vetenskapsrådet att tillsammans med övriga berörda forskningsfinansiärer ta initiativet till en nationell strategi för de atmosfäriska vetenskaperna. Strategin föreslås ange vilka forskningsområden som ska prioriteras i framtiden, vilka infrastrukturinvesteringar som bedöms nödvändiga och hur de ska utnyttjas på bästa sätt.
- Ju bättre vi kan samordna våra egna insatser desto viktigare roll kan svensk meteorologiforskning spela internationellt, inte minst för att öka förståelsen av det globala klimatsystemet. En utmaning är att samtidigt uppmärksamma nya och goda forskningsförslag och kunna ge dessa bra möjligheter att utvecklas, säger Lennart Nordh, vetenskaplig programchef på Rymdstyrelsen.

Om rapporten
Lista över de utvärderade forskarna finns på http://www.vr.se/naturteknik/index.asp?dok_id=6563.

Utvärderingen "International Evaluation of Meteorology" ingår i Vetenskapsrådets rapportserie (nr 2004:4) och finns som PDF-fil under: http://www.vr.se/press/index.asp?id=184&dok_id=6564.

Den kan även beställas beställas i tryckt form via www.vr.se/publikationer.

Totalt har 23 forskningsprojekt granskats inom området meteorologi och atmosfäriska vetenskaper med finansiering från Rymdstyrelsen (www.snsb.se), Vetenskapsrådet (www.vr.se) och det tidigare Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR).

Den internationella expertgruppen bakom rapporten har bestått av prof. Marcia Bourgin Baker, Seattle, USA; dr. Gerald L. Geernaert, Los Alamos, USA; prof. Øystein Hov, Oslo, Norge; prof. Dr. Hennie Kelder, De Bilt, Nederländerna; prof. Karin Labitzke, Berlin, Tyskland och dr. Chin-Hoh Moeng, Boulder, USA.Kontaktpersoner
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, 08-546 44 201, [log in to unmask]

Lennart Nordh, vetenskaplig programchef Rymdstyrelsen, 08-627 64 95, [log in to unmask]

(Fr o m tor 2 sep även: Camilla Jakobsson, informatör Vetenskapsrådet, 08-546 44 336, 0703-49 35 37, [log in to unmask])

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager