LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressinbjudan: Möte om DNA-analyser och -register
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Thu, 30 Sep 2004 09:32:02 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


Pressinbjudan 2004-09-30

Populär och tvärvetenskaplig konferens:
DNA-analyser, DNA-register och biobanker

Utvecklingen inom genetik och genteknik har de senaste årtiondena gått med stormsteg, och tränger allt djupare in i våra vardagsliv. Ändå står vi bara i början av en teknisk revolution. Och samtidigt som genetik och gentekniken skapar enorma möjligheter kan den också medföra problem.

Kommer det i framtiden vara möjligt att rutinmässigt analysera hela genomet? Kan sjukvårds-insatserna optimeras som en effekt av tidigare åtgärder baserade på kunskap om vår arvsmassa och livsstil? Säger DNA-profilen något om benägenheten för kriminellt handlande? Databaser med genetisk information - vilka regler, möjligheter och begränsningar finns? Kan vi hantera kunskapen om våra gener och vårt genetiska arv? Och vem har tillgång till denna kunskap?

Det här är några av de viktiga frågor som belyses i en öppen populär- och tvärvetenskaplig konferens: "DNA-analyser, DNA-register och biobanker". Vilken ställning vi tar i de här frågorna kommer att spela stor roll för hur samhället kommer att se ut i framtiden. Det är därför viktigt att debatten inte bara förs bland en liten grupp experter, utan att så många människor som möjligt sätter sig in i frågorna, tar ställning och för fram sina synpunkter.

Inbjudna är politiker, forskare och företrädare för berörda myndigheter och organisationer.

Tid & plats:
14 oktober 2004, kl. 9:30 i Riksdagens andrakammarsal

Fullständigt program och anmälan:
http://www.genteknik.se

För mer information, kontakta:
Birgit Postol, assistent, Gentekniknämnden, 08-508 846 32, [log in to unmask]
Marlene Truedsson, informatör, Vetenskapsrådet, 08-546 44 110, [log in to unmask]


Konferensen arrangeras av Gentekniknämnden, BioteknikForum, Cancerfonden, Datainspektionen, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Landstingsförbundet, RIFO - Sällskapet Riksdagsmän och Forskare, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Science Generation, Socialstyrelsen, Wallenberg Consortium North, Vetenskap & Allmänhet samt Vetenskapsrådet.

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager