LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Läs förslaget till KTHs nya organisation och Ingenj örer har lätt att få jobb!
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Fri, 15 Oct 2004 13:15:34 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (16 lines)


På måndag den 18 okt. kl. 15.15 - 16 informerar rektor om förslaget till KTHs nya organisation i sal F1, Lindstedtsvägen 22. Redan nu kan du, i bifogade bilaga, läsa det förslag som rektor gett några beredningsgrupper att arbeta med. Och på måndag får du personligen möjlighet att ställa frågor om detta til rektor Anders Flodström. Har du inte möjlighet att närvara personligen kan du skicka dina frågor till [log in to unmask], så ska vi försöka ta upp dom i mån av tid.

Läkare, apotekare och sjuksköterskor får jobb snabbast- men även ingenjörerna har god arbetsmarknad!
Antalet högskoleutbildade som får jobb strax efter avslutad utbildning har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Av de 35 000 personer som examinerades från landets universitet och högskolor läsåret 2000/01 hade 81 procent etablerat sig på arbetsmarknaden år 2002. Det visar en ny undersökning från Högskoleverket. <http://www.hsv.se>
Läkare, apotekare och sjuksköterskor har bäst arbetsmarknad. Ett år efter examen har 92 procent fått jobb som motsvarar deras utbildning. Men även ingenjörer lyckas bra. Ett år efter examen har 87 procent av civilingenjörerna och 82 procent av högskoleingenjörerna fått ett arbete som motsvarar deras utbildning.
Konstnärer har svårast att komma in på arbetsmarknaden - endast var tredje har jobb ett år efter examen. Trögt går det även för språkvetare, historiker och andra med humanistisk examen.

Sjuksköterska från KTHs grannhögskolor får jobb snabbast
En examen från Sophiahemmets sjuksköterskehögskola och Röda korsets högskola är bäst i Sverige om man säkert vill ha jobb - 93 resp. 92 procent av eleverna har fast anställning ett år efter examen. Studenterna vid KTH lyckas också väl - hela 86 procent har jobb ett år efter examen. Av högskolor med brett utbildningsutbud får studenterna, 87 procent, vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla jobb snabbast efter avslutad utbildning. Högskolan i Kalmar har den lägsta siffran, 72 procent.

Skillnaderna mellan högskolorna beror främst på vilka utbildningar en viss högskola erbjuder.
Utbildningsutbudet förklarar varför många av de tekniska högskolorna samt vårdhögskolorna hamnar högt i listan, medan Konstfack hamnar längst ner. Den lokala arbetsmarknaden är också viktig för hur snabbt studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Universitet och högskolor i Stockholm och Göteborg har ett försprång gentemot högskolor på mindre orter, eftersom studenterna inte behöver flytta i lika stor utsträckning för att få jobb.

- Det är viktigt att betona att det är utbildningsmixen och den lokala arbetsmarknaden som är avgörande för studenternas etablering på arbetsmarknaden snarare än att arbetsgivare värderar en examen från en högskola högre än en annan, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket.

En högskolas etableringstal kan också dras ner av att många av studenterna väljer att arbeta utomlands efter examen. Det gäller till exempel Handelshögskolan i Stockholm, där 76 procent hade jobb ett år efter examen.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager