LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Inbjudan presskonferens - Svensk elfältsforskningen gran skad
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Mon, 25 Oct 2004 13:34:09 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (46 lines)


Pressinbjudan 2004-10-25

Presskonferens måndag 1 nov
Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält
- håller forskningen i Sverige måttet?

Användningen av mobiltelefoner tycks bara öka och vi omges också dagligen av många andra olika typer av elektromagnetiska fält. Hur vår hälsa eventuellt påverkas av dessa är en högaktuell diskussion. Det pågår runt om i världen omfattande forskning på området, så även i Sverige.
I början av året fick Vetenskapsrådet i uppdrag av regeringen att analysera och värdera forskningen kring hälsoeffekter av elektromagnetiska fält ur ett internationellt perspektiv.* Rapporten kommer att bli klar och lämnas till regeringen den 1 november. Samtidigt presenteras resultaten vid en presskonferens.

Rapporten har utarbetats av en oberoende expertgrupp med representanter från olika vetenskapsområden. De har under året analyserat, värderat och dragit sina slutsatser mot bakgrund av den pågående internationella kunskapsuppbyggnaden på området. Gruppen har samrått och diskuterat med en rad parter, berörda finansiärer, myndigheter, organisationer och vissa forskare. Mer information finns på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se, under "Ämnesövergripande".

Presskonferens tid & plats
Måndag 1 november, kl 9.00-ca 9.40
Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm, sal Berzelius
(Presslegitimation fordras)

Medverkande
Från expertgruppen:
Göran Grimvall, professor i fysik, Kungliga tekniska högskolan
Georg Lindgren, professor matematisk statistik, Lunds universitet
Kenneth Nilsson, professor i cellpatologi, Uppsala universitet
Deltar gör även gruppens rådgivare i etiska frågor Elisabeth Gerle, docent i etik, Lunds universitet.

Anmälan & kontaktperson presskonferens
Kajsa Eriksson, presschef
[log in to unmask], 08-546 44 216, 0733-66 62 16* Uppdraget i sin helhet: "Vetenskapsrådet skall i samråd med berörda forskningsfinansiärer, myndigheter och branschföreträdare utarbeta en analys över forskningen inom området hälsoeffekter av elektromagnetiska fält samt värdera den nationella forskningens kvalitet och inriktning i ett internationellt perspektiv. Rådet skall också mot bakgrund av analysen bedöma behovet av nationell forskning inom området samt ge förslag till inriktning av den nationella forskningen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2004." (Ur Vetenskapsrådets regleringsbrev 2004)
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager