LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Infrastruktur o citeringar i nytt nr av Forska
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 27 Oct 2004 10:01:31 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


Pressmeddelande 2004-10-27
Nummer 3 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, ur innehållet:


Kommitté samordnar frågor kring infrastruktur
Vetenskapsrådet samlar nu resurserna för dyrbar vetenskaplig utrustning, större forskningsanläggningar och stora databaser under en och samma hatt. På regeringens initiativ inrättas Kommittén för infrastrukturfrågor (KFI). Genom den vill man skapa förutsättningar för en nationell strategi kring infrastrukturfrågor inom forskningen, och stärka Sveriges roll i internationella samarbeten.

Efterlängtat forum fick glatt mottagande
Premiärupplagan av Euroscience Open Forum, ESOF 2004 blev en publik och medial framgång långt över förväntan. FORSKA var på plats för att fånga in några röster om arrangemanget när deltagarna minglade i Stockholms stadshus en av de sista kvällarna i augusti.

Första omgången EURYI-stipendiater
I konkurrens med nära 800 sökande har 25 forskare tilldelats det nyinstiftade EURYI-stipendiet, som ges till unga forskare som visat särskild excellens. Pristagarna mottog stipendiet vid en ceremoni i Stockholm i samband med ESOF 2004. Från och med i år kan även forskare verksamma i Sverige söka anslag i tiomiljonersklassen.

Citeringar i databas mäter kvalitet
En databas med 22 miljoner artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter har köpts in till analysavdelningen vid Vetenskapsrådet. Med hjälp av den går att det göra citeringsanalyser - följa hur frekvent artiklar av svenska forskare blir citerade inom olika ämnesområden.

CERN - 50 års samarbete över gränserna
CERN, världens största forskningscentrum för elementarpartikelfysik, firar femtio år. Sökandet efter universums minsta beståndsdelar involverar varje år tusentals forskare från jordens alla hörn. Vilka är ingredienserna i ett av världens största forskarsamarbete, undrade Forska. Bland svaren fann vi teamkänsla, gemensamma intressen med industrin och inte minst - en väl fungerande kafeteria.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med fem nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen www.vr.se/forska

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ [log in to unmask]


_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager