LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Ökat intresse för utbildningsforskning
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Mon, 8 Nov 2004 13:17:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (56 lines)


Pressmeddelande 2004-11-08

Årets ansökningsomgång - Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté
Alltfler söker medel för utbildningsforskning

(För översikt av forskare för resp lärosäte/ort, se "Mer information" nedan.)

Vetenskapsrådet delar ut 119 nya miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap de kommande åren. Det betyder 43,5 miljoner kronor för nästa år.
Sammanlagt kom 316 ansökningar om bidrag in till utbildningsvetenskapliga kommittén och av dessa har 46 blivit beviljade. Det innebär att 15 procent av forskarna som sökt bidrag inom området får stöd.

Antalet ansökningar till utbildningsvetenskapliga kommittén har varje år ökat. Så även under 2004 där är ökningen 17 procent mot 2003.
- Det är glädjande att vi har sökande från så många discipliner, säger huvudsekreterare Ulf P Lundgren, huvudsekreterare vid utbildningsvetenskapliga kommittén. Tyvärr är anslagen små, vilket innebär att med alltmer sökande ökar antalet som får avslag. Det är många bra och betydelsefulla projekt som inte kan få anslag.

Ny forskarskola
Kommittén väljer också att stödja en forskarskola i utbildningshistoria fr o m nästa år.
- Denna forskarskola innebär ett intressant samarbete över olika högskolor och discipliner, anser Ulf P Lundgren.
Av de beviljade ansökningarna kommer 44 procent från kvinnor. Det kan jämföras med att 49 procent av dem som sökt medel för i år är kvinnor.

Mer information
Listor över beviljade forskningsbidrag och anställning som forskarassistent inom utbildningsvetenskap finns på http://www.vr.se/utbildningsvet/index.asp?id=742. Där framgår bl a projekttitel, sökandes kön, lärosäte och tilldelat belopp.
Den totala statistiken för hela ansökningsomgången och alla ämnesområden på Vetenskapsrådet väntas bli klar mot mitten av november. Information om respektive områdes bidragsutdelning kommer dock publiceras allt eftersom beslut tas. Se datumlista nedan.

Kommentarer
Ulf P Lundgren, huvudsekreterare vid utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet
[log in to unmask], 08-546 44 184, 070 58 222 61

Ytterligare information
Birgitta Mattsson, informationsansvarig utbildningsvetenskap, [log in to unmask], 08-546 44 211

Pressinformation för alla ämnesområden enligt nedan:
Besluten publiceras enligt prel. datum nedan på www.vr.se, viss fördröjning kan ske. Pressinformation skickas i anslutning.
* 5 nov: Humaniora och samhällsvetenskap
* 5 nov: Medicin
* 8 nov: Utbildningsvetenskap
* 12 nov: Naturvetenskap och teknikvetenskap - OBS! Presslunch samma dag kl 12.00.

Bakgrund
Vetenskapsrådet har ca två och en halv miljarder kronor per år i budget. Det gör Vetenskapsrådet till den största statliga enskilda finansiären av svensk grundforskning.
I huvudsak är det forskningsprojekt initierade av forskarna själva vid svenska universitet och högskolor som får stöd. Fördelningen sker genom ett så kallat peer review-förfarande, ett system för kvalitetsbedömning och prioritering i ett stort antal beredningsgrupper där erkänt framstående forskare bedömer andra forskares ansökningar. Stödet går till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning. Besluten om stöd tas av styrelsen, de tre ämnesråden och en utbildningsvetenskaplig kommitté.

Observera och vänligen notera att:
De belopp som anges i pressinformationen är avrundade och i dessa ingår kostnader för det som lärosäten får i ersättning för hyra, administration m m (ett schablonpåslag på 35 procent). Beräkningar av antal ansökningar och projekt kan komma att ändras marginellt.


_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager