LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Kvinnor framåt i årets utdelning inom hum-samforskning
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Fri, 5 Nov 2004 10:03:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (57 lines)


Pressmeddelande 2004-11-05
192 nya miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap
Kvinnliga forskare på frammarsch

Vetenskapsrådet delar ut 66 nya miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap under 2005. Siffran för hela treårsperioden är 192 miljoner kr. Sammanlagt kom 921 ansökningar om bidrag in till ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap och av dessa har 107 blivit beviljade. Det innebär att knappt 12 procent av forskarna som sökt bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap får stöd från Vetenskapsrådet.
(För översikt av forskare för resp lärosäte/ort, se Mer information" nedan.)
Vetenskapliga granskare från hela Sverige har sedan i april arbetat med att sålla fram de allra bästa ansökningarna om medel för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nu är besluten fattade som gäller fördelning från 2005 och tre år framåt. Tydliga tendenser i år är att unga forskare och särskilt kvinnor har varit framgångsrika.

Unga kvinnor kommer starkt
Hela 45 procent av de som fått medel är kvinnor. Förra året var samma siffra 32 procent. Det ska också jämföras med att blott 35 procent av dem som sökt medel för i år är kvinnor.
- Vi kan inte veta exakt varför kvinnorna har kommit så starkt i årets bidragsbeslut, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Men vi kan notera att det sker på bred front och inom de flesta områden och att det därför nog inte har med specifika satsningar att göra.
- Möjligen är det så att kvinnorna mer än tidigare vågar söka i eget namn. Det säger i så fall något mycket positivt om förändrade strukturer i högskolevärlden.

Även unga forskare har varit framgångsrika. Drygt 55 procent av dem som beviljats medel är födda 1960 och senare.
- Det är intressant att detta sker i en så pass stark ansökningsomgång som årets, säger Bengt Hansson. Kvaliteten har varit mycket hög och konkurrensen har varit hård.
Mer information och statistik
Beviljade projekt inom alla stödformer finns tillgängliga i Vetenskapsrådets projektdatabas http://vrproj.vr.se. Där går bl a att söka ut fördelning av medel per kön, ämnesområde och lärosäte. Även beloppet per sökande redovisas.
Den totala statistiken för hela ansökningsomgången och alla ämnesområden på Vetenskapsrådet väntas bli klar mot mitten av november. Information om respektive områdes bidragsutdelning kommer dock publiceras allt eftersom beslut tas. Se datumlista nedan.

Ytterligare kommentarer
Bengt Hansson, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap, [log in to unmask], 08-546 44 228, 0708-14 88 63

Kontaktperson
Jesper Wadensjö, informationsansvarig humaniora och samhällsvetenskap, [log in to unmask], 08-546 44 289

---

Pressinformation för alla ämnesområden enligt nedan:
Besluten publiceras enligt prel datum nedan på www.vr.se, viss fördröjning kan ske. Pressinformation skickas i anslutning.
* 5 nov: Humaniora och samhällsvetenskap
* 5 nov: Medicin
* 8 nov: Utbildningsvetenskap
* 12 nov: Naturvetenskap och teknikvetenskap - OBS! Presslunch samma dag kl 12.00. Inbjudan går ut inom kort.

Bakgrund VRs forskningsstöd
Vetenskapsrådet har en budget på ca två och en halv miljarder kronor per år. Det gör Vetenskapsrådet till den största statliga enskilda finansiären av svensk grundforskning.
I huvudsak är det forskningsprojekt initierade av forskarna själva vid svenska universitet och högskolor som får stöd. Fördelningen sker genom ett så kallat peer review förfarande, ett system för kvalitetsbedömning och prioritering i ett stort antal beredningsgrupper där erkänt framstående forskare bedömer andra forskares ansökningar. Stödet går till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.
Besluten om stöd tas av styrelsen, de tre ämnesråden och en utbildningsvetenskaplig kommitté.

Observera och vänligen notera att:
De belopp som anges i pressinformationen är avrundade och i dessa ingår kostnader för det som lärosäten får i ersättning för hyra, administration m m (ett schablonpåslag på 35 %). Beräkningar av antal ansökningar och projekt kan komma att ändras marginellt.


* * *

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager