LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Polisforskning, starka miljöer och projekthysteri - Nytt nr av Tvärsnitt
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Dec 2004 08:59:44 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


Pressmeddelande 2004-12-20

Polisforskning, starka miljöer och projekthysteri - nytt nr av Tvärsnitt

Ur innehållet:

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH och nybliven Augustpristagare: Drömmen om att förstå hur allting hänger ihop, egentligen.

Globaliseringens etik
Göran Collste, professor i tillämpad etik, Linköpings universitet: Är idén om global rättvisa en utopi?

Reportage: Starka forskningsmiljöer - utarmning eller styrketår?
Uppsala universitets rektor, Bo Sundqvist: "Man tar sig för pannan! Alla springer åt samma håll samtidigt."

Forskningspolitiskt inlägg: Projekthysterin och den fria forskningen
Av Bo Holmberg, professor i semitiska språk vid Lunds universitet: "Majoriteten av planerade forskningsprojekt hamnar i papperskorgen".

Samtal om polisforskning
E-postdialog mellan ekonomen Gunnar Ekman, Handelshögskolan, och psykologen Rolf Granér, Karlstads universitet: "Hungriga poliser är ofta mest effektiva som 'crimefighters'."

----------------------------------------------------------------------------------

Tidskriften Tvärsnitt ges ut av Vetenskapsrådet med 4 nr per år och har en upplaga om 20 000 ex. Tidskriften vill spegla mångfalden och det vetenskapliga djupet inom landets humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning. Vid sidan av artiklar författade av landets främsta forskare innehåller Tvärsnitt också reportage och intervjuer inom området. Avsikten är också att diskutera forskningens villkor genom debatt och dialog.

För mer information, kontakta:
Redaktör Liselotte Englund
08-546 44 119, [log in to unmask]

Ansvarig utgivare Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
08-546 44 228, [log in to unmask]

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager