LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Forskning&medicin nr 4: Allt fler forskarutbildas - me n var är jobben?
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Fri, 17 Dec 2004 13:58:08 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (41 lines)


Pressmeddelande 2004-12-17

Forskning & Medicin nr 4, 2004:
Många disputerade - men få tjänster

Sverige får alltfler forskarutbildade. Samtidigt är antalet forskartjänster för nyutbildade forskare vid de medicinska fakulteterna få. Utvecklingen har lett till att arbetslösheten bland de forskarutbildade ökar enligt en utredning av Sveriges universitetslärarförbund, SULF. Det nya numret av Forskning & Medicin tar bland annat upp hur situationen ser ut för unga forskare.

Ökat tryck på forskarassistenttjänster
Att det är ont om jobb på fakulteterna märks också i den senaste ansökningsomgången vid ämnesrådet för medicin på Vetenskapsrådet, där antalet sökande till de forskarassistenttjänster som utlyses ökat kraftigt under de senaste åren.

TEMA: genetik
Kartläggningen av det mänskliga genomet innebar ett paradigmskifte för genetisk forskning. Det gav helt nya möjligheter att studera geners funktion och koppla denna nya kunskap till biologiska mekanismer, både normalt och vid sjukdom. Och utvecklingen går oerhört snabbt med hjälp av nya verktyg.

Läs om den komplicerade jakten på sjukdomsgener. Intervju med professor Juha Kere vid Karolinska Institutet som bland annat forskar kring kartläggning av sjukdomsgener kring dyslexi och astma.

Husdjur kan användas som modell för mänskliga sjukdomar. Leif Andersson professor vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet forskar på husdjur för att studera humana sjukdomar och samspelet mellan gener och egenskaper.

Sveriges konkurrenskraft ska stärkas
Det räcker inte med att forskningen är av högsta klass för att medel ska beviljas av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projekten ska dessutom stärka Sveriges konkurrenskraft och ha en näringslivsaspekt.

EU-projekt ska rädda medicinskt arv
Ett EU-projekt har nyligen fått 55 miljoner kronor under fem år för att koppla ihop biobanker med nationella register. Ett av huvudmålen med projektet är att förbättra infrastrukturen så att bankerna kan utnyttjas bättre i framtiden. EU-projektet samordnas från Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Om tidskriften Forskning & Medicin
Tidskriften Forskning & Medicin ges ut av ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet i samarbete med de medicinska fakulteterna i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala samt Karolinska Institutet. Tidningen handlar om aktuella medicinska forskningsfrågor och kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera gratis
Vill du prenumerera gratis på Forskning & Medicin? Då kan du registrera dig som prenumerant på tidningens webbplats www.vr.se/medicin eller beställa en prenumeration via [log in to unmask]

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager