LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Forska nr 4-5: Tvärvetenskap vanligare och viktigt om lärandets villkor
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Dec 2004 10:55:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


Pressmeddelande 2004-12-21
Tvärvetenskap vanligare och viktigt om lärandets villkor - något ur Forskas nya nr

Som rådsforskare har de tid att forska
Vetenskapsrådets anställning som forskare är ämnade att överbrygga glappet mellan forskarassistenttjänst och högre tjänster. Forska intervjuar två som fått anställning i den stenhårda konkurrensen: molekylärbiologen Marie Öhman och kirurgen/docenten Jesper Lagergren.

Tydligare när bidrag kan dras in
Hittills har det varit oklart under vilka omständigheter Vetenskapsrådet kan avbryta utbetalning av ett forskningsbidrag. Genom ett tillägg i bidragsvillkoren blir det nu tydligare vad som gäller.

Hård konkurrens om anslag till starka miljöer På Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, pågår arbetet med att bland många hundra sökande gallra fram cirka 50 starka forskningsmiljöer som ska vara motorer i förnyelsen av svensk forskning under det kommande decenniet. Men det finns kritiska synpunkter på förfaringssättet.

Tvärgående forskning allt vanligare
Flera tecken tyder på att Sverige har en framskjuten position inom områden där man arbetar tvärvetenskapligt. Vi bör bli mer pragmatiska i frågan om tvärvetenskap, understryker Vetenskapsrådet i den kommande rapporten Till frågan om gränsöverskridande forskning.

Vem tycker att medicin är mer vetenskap än historia?
Ämnet medicin är i hög grad vetenskapligt. Historia däremot, är inte något viktigt forskningsfält. Den bilden kvarstår när föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, för tredje året undersökt allmänhetens inställning till vetenskap. Vetenskapsrådets Bengt Hansson och Per Thullberg menar att undersökningen är tendentiöst utformad, till nackdel för humaniora och samhällsvetenskap.

Didaktikforskning viktigt stöd i ämnesundervisning Ämnesdidaktisk forskning behövs för att förstå hur kunskaperna inom ett visst ämne kan läras ut på bästa sätt. Utbildningsvetenskapliga kommittén gör nu en satsning på området.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med fem nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen www.vr.se/forska

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ [log in to unmask]
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager