LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Bättre villkor för unga forskare
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 22 Dec 2004 16:09:43 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (28 lines)


Pressmeddelande 2004-12-22

Bättre villkor för unga forskare

Nästa år inför Vetenskapsrådet ett nytt program för s k nationella postdoktoranställningar. Det är ett tvåårigt program på ca 15 miljoner och räcker till ca 20 tjänster. Satsningen är viktig för att öka internationaliseringen - för att kunna rekrytera forskare med utländsk doktorsexamen, men också för att öka forskarrörligheten nationellt.

Under de senaste två åren har Vetenskapsrådet finansierat ett antal internationella postdokstipendier. Att byta miljö, testa sina idéer i ett annat sammanhang och använda nya metoder är en ovärderlig erfarenhet och nära nog ett krav för att få en anställning som forskarassisten.  Men tiden för utlandsvistelsen infaller ofta samtidigt som det är dags att bilda familj. De internationella postdokstipendierna har den nackdelen att när stipendiaten efter två år kommer tillbaka till Sverige står han eller hon utanför det svenska socialförsäkringssystemet. Det tar till exempel 240 dagar att kvalificera sig för föräldraförsäkringen

Nationella postdokanställningar
Vetenskapsrådet har nu sett över finansieringsformen. Stödet till internationella postdokstipendier kompletteras genom att det inrättas även nationella postdokanställningar. Programmet kommer gälla för disputerade med utländsk och svensk examen. Finansieringen kommer också vara grundande för socialförmåner som föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
- På det här sättet öppnar vi upp för universiteten att antingen rekrytera forskare med utländsk doktorsexamen eller en svensk forskare från en annan fakultet eller annat universitet. Det är en förbättring. Den viktigaste förbättringen är dock den att vi ger anständiga villkor till de unga forskarna, menar Håkan Billig som tagit fram underlaget för beslutet.

Det internationella postdokprogrammet fortsätter i samma omfattning som tidigare.

Mer information
Håkan Billig, huvudsekreterare för ämnesrådet medicin vid Vetenskapsrådet
08-546 44 294, 0708 840976, [log in to unmask]

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager