LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Uppsala universitet bäst i Sverige i internationaliserin g av grund- och forskarutbildningen
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Fri, 28 Jan 2005 10:05:13 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (11 lines)


Högskoleverket har utvärderat hur landets universitet och högskolor arbetar med internationalisering av grund- och forskarutbildningen. Rapporten offentliggörs i dag. Utvärderingen har gjorts av en expertgrupp med bland annat representanter från Finland och Norge. Gruppen har kartlagt och bedömt internationaliseringsarbetet vid våra 39 universitet och högskolor. Det är varken möjligt eller önskvärt att försöka rangordna alla lärosäten. En sådan fingradering finns det inte underlag för. I stället bygger bedömningen på experternas helhetsomdömen av vilka som gör det bästa arbetet. I rapporten utnämns Uppsala universitet till det bästa lärosätet. På delad andra plats kommer Karolinska institutet och Malmö högskola. KTH får beröm i rapporten för sitt goda utbud av språkkurser,

Studentkårerna djupt engagerade
Gemensamt för alla lärosäten är att mottagandet av internationella studenter i Sverige är mycket bra. Utmärkande för detta arbete är att de lokala studentkårerna är djupt engagerade i arbetet med att ta väl hand om de internationella studenterna.
Internationalisering på hemmaplan kan omfatta allt från internationella festivaler till systematiska jämförelser mellan länder och kulturer i alla kurser. Till de viktigaste åtgärderna hör att satsa på möjligheter för lärare att vistas utomlands. Men antalet lärare som reser ut är totalt sett mycket lågt. År 2003 var det bara ca 250 lärare som vistades utomlands mer än tre månader.

Högskoleverkets syfte med utvärderingen är att medverka till utveckling och förbättring av arbetet med internationalisering. Förutom rapporten kommer vi också att presentera en samling goda exempel på internationalisering. Dessutom kommer en uppföljning att göras - om ungefär tre år ska vi granska hur arbetet har utvecklats, skriver universitetskansler Sigbrit Franke och utredaren Gunnar Enequist i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

Utredningen finns tillgänglig på Högskoleverkets webbplats <http://www.hsv.se>.

För övrigt erfar kth-ekot att Leif Pagrotsky har aviserat att regeringen under 2005 ska lägga fram en strategi för internationalisering av högskolans utbildningar.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager