LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KTHs skolor har döpts
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Fri, 7 Jan 2005 10:33:31 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (49 lines)


KTHs Universitetsstyrelse beslutade den 28 oktober 2004 att inrätta nio skolor från och med den 1 januari 2005. Strax före jul fattade rektor, efter ett brett remissförfarande inom KTH, beslut om vad de nya skolorna skall heta. Efter sammanvägning av förslagen har skolorna fått svenska och engelska namn enligt nedan. Förkortningarna beslutas senare.
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
School of Architecture and the Built EnvironmentSkolan för bioteknologi
School of BiotechnologySkolan för datavetenskap och kommunikation
School of Computer Science and CommunicationSkolan för elektro- och systemteknik
School of Electrical EngineeringSkolan för industriell teknik och management
School of Industrial Engineering and ManagementSkolan för informations- och kommunikationsteknik
School of Information and Communication TechnologySkolan för kemivetenskap
School of Chemical Science and EngineeringSkolan för teknikvetenskap
School of Engineering SciencesSkolan för teknik och hälsa
School of Technology and Health

Mer information om skolorna, utnämnda dekaner, underliggande organisation samt fattade beslut återfinns på http://www.kth.se/om/organisation/skolor <http://www.kth.se/om/organisation/skolor>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager