LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Starka forskningsmiljöer av högsta kla ss utsedda
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Thu, 17 Feb 2005 10:06:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


Pressmeddelande 2005-02-17
Starka forskningsmiljöer av högsta klass utsedda

En expertpanel av erkända internationella forskare har utsett Sveriges främsta grundforskningsmiljöer. Av 261 ansökningar har 27 excellenta miljöer valts ut och av dessa kan Vetenskapsrådet finansiera tio. Forskningssmiljöerna är spridda över olika delar av landet och representerar alla vetenskapsområden.
- Det här är ett bevis för att Sverige har flera konkurrenskraftiga och kreativa forskarmiljöer som ligger i internationell toppklass. Det visar också den bredd som svensk grundforskning har, säger Vetenskapsrådets styrelseordförande Bengt Westerberg.

Bedömargruppen har bestått av en internationell panel bestående av sju ansedda forskare från olika vetenskapsområden. I sin bedömning säger panelen att alla 27 miljöerna tar upp högaktuella och viktiga forskningsfrågor. I en internationell jämförelse ligger de i frontlinjen inom sina respektive vetenskapsområden. Hade det funnits mer medel att fördela hade panelen tilldelat fler än tio miljöer finansiering, skriver panelen i sitt slutomdöme. Vetenskapsrådet delar sammanlagt ut ca 44 miljoner kronor per år i fem år till de tio grupperna.
- Trots att det bara handlar om tio miljöer så visar dessa både på den kvalitet och bredd som finns inom svensk grundforskning, konstaterar Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet. Ämnena sträcker sig från populationsstudier och nanotrådar till kosmologi - vad som styr universums utveckling. Flera projekt syftar till att lära mer om människokroppen och hur den fungerar både i friskt och i sjukt tillstånd. Några av miljöerna ska ta fram och utveckla metoder som t ex röntgenlaser och användandet av matematiska analyser, viktig metodutveckling som kommer att gynna flera forskningsfält.


Satsningen på starka forskningsmiljöer
Syftet med satsningen på starka forskningsmiljöer är att lyfta och stödja framgångsrik svensk spetsforskning. En viktig del är att Sverige måste kunna möta utmaningarna från en forskning som blir allt mer resurskrävande och komplex, samtidigt som den internationella konkurrensen om de bästa forskarna blir allt hårdare.
Flera andra statliga finansiärer; Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning, och VINNOVA, gör liknande satsningar. (För dessa finansiärers kommande beslut, se respektive webbplatser).

Mer information
Mer information om resp miljö, deltagande forskare, listor, motiveringar, panelens sammansättning mm hittas på www.vr.se/starka

Kontaktpersoner
Bengt Westerberg, styrelseordförande [log in to unmask], 0705-220 873
Gunnel Gustafsson, bitr generaldirektör, [log in to unmask], 070-694 56 55
Anna Sjöström Douagi, forskningssekreterare, [log in to unmask], 08-546 44 153

Ämnesansvariga
Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, 070-814 88 63
Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare för ämnesrådet för medicin, 070-373 45 18
Arne Johansson, huvudsekreterare ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, 070-820 96 06


De tio forskningsmiljöerna är:

X-ray Free-electron lasers in structural biology. Kontaktperson: Janos Hajdu, Uppsala universitet, 018-471 44 49
The Gothenburg Stocastic Centre. Kontaktperson: Peter Jagers, Chalmers tekniska högskola, 031-772 35 20
Context, competence and combinatorial signaling in vertebrate development. Kontaktperson: Carlos Ibánez, Karolinska institutet,  08-52 48 76 60
Centre for Population Studies. A strong and innovative research centre at Umeå Universitet. Kontaktperson: Anders Brändström, 090- 786 60 63, Umeå universitet
The AlbaNova High Energy Astrophysics and Cosmology (HEAC) Centre. Kontaktperson: Claes Fransson, Stockholms universitet, 08-55 37 85 17
Brain neurodegeneration, plasticity and repair. Kontaktperson: Patrik Brundin, Lunds universitet, 046-222 05 29
Mitochondrial Medicine Center. Kontaktperson: Nils-Göran Larsson, Karolinska institutet, 08-58 58 37 24
Evolutionary genomics - crossing the prokaryote-eukaryote boundary. Kontaktperson: Siv  Andersson, Uppsala universitet, 108-471 43 79 och Hans Ellegren
Nanowires for Fundamental Materials Science and Quantum Physics and for Applications in Electronics, Photonics and in Life-sciences. Kontaktperson: Lars Samuelson, Lunds universitet 046-222 76 79
Betula: Memory, genetics, brain imaging and early diagnostics. Kontaktperson: Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet 08-16 39 40

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager