LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Forska nr 1 ute nu
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Feb 2005 15:22:02 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Pressmeddelande 2005-02-23
Nummer 1 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, ur innehållet:


Gör samverkan till en merit
Ge universitet och högskolor direkta statsanslag för att samverka med omvärlden och se till att samverkansarbete blir meriterande vid tillsättning av tjänster, även i praktiken. Det föreslår den bedömargrupp som på uppdrag av Högskoleverket inventerat och utvärderat hur lärosätena samverkar.

Viktigt med oberoende prövning av oredlighetsmisstankar
Inom kort väntas det första utlåtandet från Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskning, som bildades 2002. Forska har intervjuat Birgitta Strandvik, professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och ledamot i expertgruppen. Hon framhåller hur viktigt det är med ett säkert system för hantering av misstankar om forskningsfusk.

Design + forskning = sant
Vetenskapsrådet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att under året verka för att stärka designens ställning i samhället. Ett av Vetenskapsrådets bidrag under Designåret 2005 är boken Designmedvetenskap, där kopplingen mellan forskning och design åskådliggörs med en rad exempel. En annan satsning är att se till att forskning om design presenteras lättillgängligt på Internet.

Djupdyk i hjärnan - vandra genom vindlingarna
Se hjärnan! är det manande namnet på en utställning och en webbplats där de senaste rönen inom hjärnforskningen presenteras. På varje ort där vandringsutställningen slår ner sina bopålar kommer programverksamheten kring den att få lokal prägel. Bakom det hela ligger ett samarbete mellan Riksutställningar, KK-stiftelsen och Vetenskapsrådet.

Flera nyheter i årets utlysning av bidrag
Den bidragsutlysning som nu inleds skiljer sig på flera punkter från fjolårets. En av de större nyheterna är möjligheten att söka bidrag till s k postdok-anställning i Sverige. En annan förändring kommer sig av att KFI, Kommittén för forskningens infrastrukturer, har inrättats. Forska redogör för vad som gäller i årets utlysning.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen http://www.vr.se/press/tidskrifter

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ [log in to unmask]


_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager