LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Viktigt steg på vägen mot neutron källa i Skåne
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Feb 2005 11:56:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


2005-02-02, pressmeddelande från VINNOVA och Vetenskapsrådet

Nytt forum stärker planerna på neutronkälla till Skåne

Ett viktigt steg har tagits på vägen mot att i Skåne bygga världens kraftfullaste neutronkälla - ESS - European Spallation Source. För att stärka kontakterna internationellt och inte minst med näringslivet har en samarbetsgrupp bildats med medlemmar från de nordiska länderna och flera forskningsfinansiärer. Gruppen kallas ESS Innovation Forum.

En europeisk forskningsanläggning som ESS skulle vara ett centralt verktyg för strategiska områden som t ex energi- eller nanoteknologi. Just nu görs liknande satsningar i USA och Japan. Europa, som i dag är ledande på forskning med hjälp av neutroner, kommer när de amerikanska och japanska anläggningarna är klara om ett par år att förlora sin ledande ställning.
- En placering i Lund skulle förutom att hålla uppe den europeiska särställningen dessutom stärka Sveriges konkurrenskraft inom områden som medicin, miljö, kommunikation och livsmedel. Här finns många profilområden för Sverige, både inom nuvarande näringsliv och möjligheter till nya industriområden, säger Karin Markides, vice generaldirektör på VINNOVA.

Tillväxt och utveckling i fokus
Syftet med det nya forumet är att vara en mötesplats för forskning, näringsliv och myndigheter kring ESS, men också att sprida information och kunskap om den kapacitet som ESS kommer att erbjuda både forskningen och den industriella utvecklingen. Forumet ska även stimulera utvecklingsarbete kring den teknologi som ESS ska använda och tillhandahålla. Initiativtagare till forumet är Vetenskapsrådet och VINNOVA.
Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI, Kommittén för forskningens infrastrukturer, vid Vetenskapsrådet konstaterar att det är inte bara intresset från det europeiska forskarsamfundet som är stort.
- Lika viktigt är att det från många håll bedöms som att en investering i ESS skulle ha stora långsiktiga tillväxteffekter för hela samhället, såväl i Sverige som i Europa.

Klart om fem år?
Målet är att ESS ska vara klart till år 2015 och kostnaderna för projektet beräknas till 1-1,5 miljarder euro. Allan Larsson, tidigare bland annat finansminister, leder på regeringens uppdrag en utredning kring ESS eventuella placering i Öresundsregionen. Utredningen ska vara klar senast den 1 juli i år. Därefter kommer regeringen att ta ställning till frågan om ett eventuellt svenskt värdskap.

Mer information
Bakgrund bl a:
Pressmeddelande 2004-07-09: http://www.vr.se/press/index.asp?id=184&dok_id=6515
Artikel i tidningen Forska från hösten 2003: http://www.vr.se/forska/index.asp?id=681&dok_id=4804

Kontaktpersoner
Karin Markides, vice generaldirektör VINNOVA [log in to unmask]; 08-473 3003

Lars Börjesson, huvudsekreterare, kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI, Vetenskapsrådet [log in to unmask], 08-546 44 109

Pressmeddelande skickat av:
Henrik Brånstad, pressekreterare Vinnova, [log in to unmask], 08-473 30 30 (kopplar om till mobil) Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet, [log in to unmask], 08-546 44 216, 0733-66 62 16 _______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager