LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Se Hjärnan en utställning för alla s innen
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Fri, 11 Feb 2005 10:29:31 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines)


Stockholm 2005-02-11
Pressmeddelande från KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet

Se hjärnan!
En utställning för alla sinnen

Genom ny teknik finns i dag unika möjligheter att på bild visa vad som händer i våra hjärnor. Detta är något vandringsutställningen Se hjärnan! tar fasta på. Lördagen den 26 februari invigs utställningen på Universeum i Göteborg i närvaro av nobelpristagaren Arvid Carlsson och utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. (Pressvisning dagen innan, se nedan)

Projektet är producerat av KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet. Det består, förutom utställningen på cirka 500 m2, av programverksamhet, webbplats, film och en broschyr för den vetgirige. Målgruppen är en bred allmänhet och förhoppningen är att besökare oavsett ålder eller djupare förkunskaper ska kunna ta till sig ny kunskap om våra hjärnor.

Turné i landet
Utställningen invigs i Göteborg den 26 februari och kommer därefter bland annat besöka Malmö, Kalmar, Kristianstad och Umeå. Turnén avslutas årsskiftet 2006-2007.

Utställningen
Se hjärnan! vill ge en bred bild av vad vi idag känner till om hjärnan, det centrala nervsystemet och om den forskning som bedrivs. Hur har kunskapen växt fram genom historien? Kommer vi någonsin att förstå hur till exempel minne och medvetande fungerar? Via 14 aktiva stationer kan besökaren ge sig ut på egen upptäcksfärd genom det centrala nervsystemet.

Webbplatsen
Webbplatsen Se Hjärnan bygger på ny spännande teknik och innehåller pedagogiskt utformade kunskapsscener; texter, illustrationer, 3D-animeringar och film. Innehållet är populärvetenskapligt som alla, oavsett förkunskaper, ska kunna ta del av. Webbplatsen är producerad av forskning.se, och nås dygnet runt på www.forskning.se

Film av Agneta Ginsburg
TV-producenten och dokumentärfilmaren Agneta Ginsburg låter i sin film bland annat kända svenska forskare komma till tals och spekulera över idéhistoria, kognition och medicin. Filmen visas i anslutning till utställningen.

Programverksamheten
Varje turnéort lägger upp sitt eget program med utgångspunkt i den lokala verksamheten. Bland annat kommer forskare, vårdpersonal och författare att ge öppna föreläsningar.

Broschyr
En broschyr har tagits fram och delas ut till alla besökare för att inspirera till vidare utforskning av ämnet. Länk- och boktips leder läsaren vidare.

Pressvisning Universeum fredagen den 25 februari kl 10.00
Hjärnforskaren fil.dr Anders Sandberg från Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, som är utställningens vetenskapliga producent, guidar i utställningen. Representanter från de fyra institutionerna finns närvarande. Ackreditering sker via Universum.

Närvarande vid invigningen lördagen den 26 februari kl 12.00
Arvid Carlsson, nobelpristagare i medicin
Leif Pagrotsky, utbildnings- och kulturminister
Madeleine Cæsar, vd KK-stiftelsen
Ann Follin, generaldirektör Riksutställningar
Håkan Billig, huvudsekreterare vid ämnesrådet för medicin Vetenskapsrådet
Lars Rehnman, vd Universeum

För ytterligare information kontakta:
Pär Stolpe, utställningsproducent Riksutställningar 070-669 60 63
Marlene Truedsson, informatör Vetenskapsrådet 0733-66 62 13
Palaemona Mörner, kommunikationschef KK-stiftelsen 0705-19 98 02
Anne Solli, projektledare Universeum 031-335 64 88


Se hjärnan! är en utställning av KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet som ska engagera och väcka människors nyfikenhet. Med utställningen vill vi öka människors kunskaper om hjärnan och dess funktioner, aktuella forsningsmetoder och dess resultat. Vi skapar en spännande arena där forskar och allmänhet möts kring de senaste forskningsrönen och hjärnan.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager