LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Utbildningsforskning bygger broar
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Thu, 17 Mar 2005 15:03:45 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines)


Pressmeddelande 2005-03-17
Fyra år med utbildningsvetenskapliga kommittén:
Utbildningsforskning ett nytt spännande vetenskapsområde

Den utbildningsvetenskapliga kommittén, UVK, har byggt broar mellan två olika forskningstraditioner på området och har lyckats bredda definitionen av vad utbildningsvetenskap är. På sikt kommer forskningen som UVK stödjer att ge en viktig grund för pedagogisk yrkesverksamhet. Satsningen på utbildningsvetenskap är dessutom en nödvändig förutsättning för mer praktiknära forskning på området. Detta är slutsatser i en analys av UVKs första fyra verksamhetsår.

I dagens kunskapssamhälle står lärande och utbildning ständigt i fokus. Med detta som en bakgrund inrättade regeringen år 2001 den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Uppgiften för kommittén är att stödja forskning kring lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Område under utveckling
Uppföljningen har gjorts av det norska forskningsinstitutet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning - Senter for innovasjonsforskning). Utredarna menar att UVK har bidragit till att ett spännande vetenskapsområde håller på utvecklas. Genom kommitténs stöd har utbildningsforskning kommit att breddas till att innefatta en rad olika discipliner och fackområden från olika vetenskapsfält. UVK har stött projekt inom t ex psykologi, historia, sociologi, statsvetenskap och musikvetenskap.


Några exempel på projekt är: Lärande i flerkulturella barnmiljöer, Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur, Hur lek och lärande integreras i en målstyrd organisation, Meningslös eller meningsfull matematik, Blivande Ma/NO-lärares ämnesdidaktiska utveckling.*

Flera bör ta ansvar
Rapporten konstaterar dock att UVKs verksamhet inte i sig är tillräcklig för den forskning som ska svara på mer konkreta behov som finns inom t ex lärarhögskolorna. Därför föreslår utvärderingen att ansvaret och uppdraget för utbildningsforskning i Sverige både bör koncentreras och integreras mellan centrala myndigheter.

Om rapporten, mer information och pressbilder
Rapporten kommer i tryck form under april månad, men finns att ladda ned i enklare PDF-form på VRs webbplats, www.vr.se under "Press och nyheter" och detta pressmeddelande. Den tryckta versionen kan beställas via e-post från UVKs kansli, Helene Sundewall: [log in to unmask]

Rapporten har gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet. Bakom rapporten står det norska forskningsinstitutet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning - Senter for innovasjonsforskning): www.nifustep.no

För mer information om UVK, se Vetenskapsrådets webbplats, direktlänk: www.vr.se/kontakt/sida.jsp?unitId=24

För pressbilder på Petter Aasen kontakta presschef Kajsa Eriksson, 08-546 44 216, 0733-666 216, [log in to unmask]

Kontaktpersoner utvärderingen
Petter Aasen, professor och direktör vid NIFU STEP: (+47) 22 59 51 00, alt(+47) 22 86 80 10, [log in to unmask]

Kommentarer Vetenskapsrådet
Ulf P Lundgren, huvudsekreterare UVK: 08-546 44 184, 0705-822 261, [log in to unmask]
Elisabet Nihlfors, bitr huvudsekreterare för kommittén: 08-546 44 245, 0705-376 520 [log in to unmask]
Tjia Torpe, ordförande i UVK: 070-697 62 16, [log in to unmask]


*Exemplen hämtade ur VRs projektdatabas, sökning utbildningsvetenskap: http://193.10.44.160/default.asp?funk=s

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager