LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Forskning&Medicin nr 1/2005: Öppna t idskrifter väcker debatt
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Thu, 31 Mar 2005 10:24:57 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (41 lines)


Pressmeddelande 2005-03-31

Forskning & Medicin nr 1 2005:

Ska fri tillgång till forskningsresultat vara en förutsättning för att få offentliga medel till forskning? Läs om debatten som skakar forskarvärlden. Det nya numret av Forskning & Medicin handlar också om nyordningen inom psykiatrin och karriärcenter för framtidens forskare. Tidningen tar även pulsen på vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

* * *

Öppna tidskrifter skakar om forskarvärlden Vetenskapliga artiklar som är fritt tillgängliga på Internet innebär en lika stor revolution som tryckpressen på sin tid. Det menar Ingegerd Rabow, bibliotekarie vid Lunds universitet.
Åsikterna om öppna tidskrifter går också isär bland dem som svarat på tidningens enkätfrågor. De flesta anser dock att fri tillgång till forskningsresultat bör vara en förutsättning för att få offentliga medel till forskning.

Den kliniska forskningen behöver en bredare översyn
- Det finns metoder som har starkt vetenskapligt stöd, men som inte används. Jag tycker det är allvarligt när patienter inte får del av den evidensbaserade kunskap som finns inom olika områden, framhåller vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Tema: Psykiatri och beroendeforskning
Den psykiatriska vården behöver en rejäl förstärkning, anser psykiatriutredaren Anders Milton. Inget annat område har fått känna av lika stora nedskärningar de senaste åren. Men det handlar inte bara om brist på pengar. Det gäller också att utveckla ett bättre samarbete mellan olika vårdgivare, bland annat när det gäller patienter med dubbla diagnoser.

Om riskerna med alkoholkonsumtion i kombination med psykisk sjukdom berättar Agneta Öjehagen, professor i psykosocial forskning vid Lunds universitet. Bo Söderpalm, docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, som letar efter hur alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem hoppas på nya läkemedel mot missbruk.

Framtidens forskare får hjälp på vägen
Sverige får alltfler forskare. Många av dem går en osäker framtid till mötes på en hårdnande arbetsmarknad. För att stödja de nyblivna forskarna har flera karriärcenter startats de senaste åren vid svenska universitet.

* * *

Om tidskriften Forskning & Medicin
Tidskriften Forskning & Medicin ges ut av ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet i samarbete med de medicinska fakulteterna i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala samt Karolinska Institutet. Tidningen handlar om aktuella medicinska forskningsfrågor och kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera gratis
Vill du prenumerera gratis på Forskning & Medicin? Då kan du beställa en prenumeration via [log in to unmask]


_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager