LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Forska nr 2 ute nu
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Thu, 28 Apr 2005 13:30:24 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Pressmeddelande 2005-04-28
Nummer 2 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, ur innehållet:


Med open access flödar kunskapen fritt
Den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet möjliggjordes av boktryckarkonsten, som tillät spridning av vetenskapliga skrifter över den europeiska kontinenten. Många hoppas att Internet kommer att innebära en lika stor revolution, och att det så kallade open accessparadigmet på sikt ska medföra att dagens system med dyra tidskriftsprenumerationer går i graven. Vetenskapsrådet har beslutat att undertecknat Berlindeklarationen, där man förespråkar fri tillgång till vetenskaplig information på Internet.

Forskningsråden i Europa vill samarbeta
Den samhällsvetenskapliga forskningen i Europa ska samordnas bättre över nationsgränserna. Vetenskapsrådet deltar tillsammans med sex andra forskningsråd i projektet NORFACE, där man försöker finna nya former för samverkan på det samhällsvetenskapliga fältet. Slutmålet är ett gemensamt finansierat forskningsprogram.

Regeringen satsar på grundforskningen
I den forskningspolitiska propositionen ökas de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning med totalt 2,34 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Grundforskningen får via Vetenskapsrådet drygt en miljard kronor av denna summa. Forska redogör för propositionen ur Vetenskapsrådets perspektiv.

Gästprofessorn som tänker globalt
Ett år utan krav. Ett år att helt få ägna sig åt den egna agendan, och samtidigt få möjligheten att uppleva hur det är att leva i Sverige. Ett stort privilegium helt enkelt. Så beskriver professor Naila Kabeer tiden som Kerstin Hesselgren-professor.

Spännande brobygge inom utbildningsvetenskap
Arbetet med att etablera utbildningsvetenskap som ett forskningsområde har byggt en bro mellan empirisk klassrumsforskning och mer teoretisk forskning. Det framgår av en granskning av utbildningsvetenskapliga kommitténs fyra år vid Vetenskapsrådet.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen www.vr.se/press/tidskrifter

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160, [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117, [log in to unmask]
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager