LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Rekordsatsning på de starkaste forskn ingsmiljöerna
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Jun 2005 13:48:14 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


Pressmeddelande 2005-06-21

Rekordsatsning på de starkaste forskningsmiljöerna

Från och med den här veckan utlyses cirka tre miljarder kronor till starka forskningsmiljöer. Stödet kommer att betalas ut under tio år framåt. Bakom satsningen står de statliga finansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och FAS. 
- Samtliga forskningsmiljöer ska ligga i framkant och kunna konkurrera på den internationella forskningsfronten. Detta är en strukturellt mycket viktig satsning för att Sverige även i fortsättningen ska kunna vara en framstående forsknings- och tillväxtnation, säger i ett gemensamt uttalande de fyra myndighetscheferna; Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, Per Eriksson, generaldirektör VINNOVA, Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas, samt Rune Åberg, huvudsekreterare FAS.

Satsningen är också intressant för att det är ledningarna för universiteten och högskolorna som måste prioritera vilka miljöer från respektive lärosäte som ska vara med och konkurrera om de stora bidragen. På så sätt skapas förutsättningar för än mer kvalificerade prioriteringar inom svensk forskning. 

Fyra stödformer
Det handlar om fyra utlysningar inom olika områden till excellenta forsknings- och innovationsmiljöer 
* Linnéstödet - excellent grundforskning inom alla vetenskapsområden (Vetenskapsrådet och Formas)
* Berzelius Center - excellent grundforskning och samverkan med näringsliv och/eller offentlig verksamhet, i syfte att på olika sätt nyttiggöra forskningen (Vetenskapsrådet och VINNOVA)
* VINN Excellence Center - aktiv samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet (VINNOVA)
* FAS-center - starka forskningsmiljöer som befinner sig på internationell toppnivå inom sitt forskningsfält eller som med det extra stödet bedöms kunna nå en internationell topposition. Notera att utlysningen om FAS-center presenteras under senhösten. (FAS)

Beslut och start
Beslut om vilka miljöer som får finansiering kommer under våren 2006. I mitten av 2006 planeras de första stöden att betalas ut. Inom samtliga stödformer ges finansiering i upp till tio år.
Satsningen på stora och långsiktiga forskningsbidrag till starka forskningsmiljöer med internationell konkurrenskraft är en viktig del i regeringens forskningsproposition som i förra veckan beslutades av riksdagen. Staten har även tidigare gjort långsiktiga satsningar på starka forskningsmiljöer, till exempel genom VINNOVAs kompetenscentrum. 

Mer information
För mer information om utlysningarna, storlek på respektive satsning, villkor, tider mm se finansiärernas webbplatser: www.vr.se, www.VINNOVA.se, www.formas.se, www.fas.forskning.se _______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager