LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande Forska nr 3: Linnéstöd och proppkomm entarer
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Wed, 22 Jun 2005 09:10:19 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Pressmeddelande 2005-06-20	
Nummer 3 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, ur innehållet:

Högskolan sa sitt om Linnéstödet
I maj bjöd Vetenskapsrådet in till samråd kring forskningsrådens långsiktiga stöd till universitetens och högskolornas strategiska forskningssatsningar. På deltagarlistan fanns hundratalet representanter för en majoritet av landets lärosäten, SUHF och forskningsfinansiärerna. 

Inrätta nationell tjänst för data inom humaniora och samhällsvetenskap 
Vetenskapsrådet bör bli huvudman för en nationell tjänst som inom samhälls- och humanvetenskaperna har hand om informationsförmedling, rådgivning, internationella kontakter samt insamling och lagring av vissa forskningsbaserade data. Det föreslår den arbetsgrupp som kartlagt infrastrukturer inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Få ljuspunkter för energiforskningen
Trots ett extra tillskott i vårbudgeten är svensk energiforskning fortfarande hotad. Inte minst gäller det anslagen till den grundforskning som kan leda fram till nya lösningar på energiområdet. 

Röster om en forskningsproposition
Tre månader har gått sedan regeringen lade fram sin forskningsproposition. Forska har talat med några ledamöter i Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer om vad de tror att propositionen får för konsekvenser, både för den egna verksamheten och för svensk forskning i stort. 

Kvinnors problem medikaliseras
Ett möte som gav mersmak blev resultatet när Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning bjöd in kliniker och forskare från olika discipliner att diskutera sjukdomen depression. Flera av forskarna som deltog i seminariet hoppas på ett fortsatt samarbete över gränserna. 

Hela världen firar Fysikens år
FN har utropat år 2005 till Fysikens världsår, till minne av Einstein och hans teorier. Runtom i hela världen pågår därför en rad aktiviteter för att uppmärksamma 100-årsjubileét till minne av Albert Einsteins mirakulösa år, så även vid svenska universitet och högskolor. 


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet. 
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen http://www.vr.se/press/tidskrifter

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160, [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117, [log in to unmask]

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council 
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager