LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Inbjudan till presslunch: Tema barnmedicin
From: Kajsa Eriksson <[log in to unmask]>
Reply-To:Kajsa Eriksson <[log in to unmask]>
Date:Tue, 7 Jun 2005 15:52:34 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Pressinbjudan 2005-06-07
Presslunch mån 13 juni - Tema barnmedicin:
Ovanliga sjukdomar och oprövade mediciner

Nya läkemedel ska prövas även på barn. Ny teknik gör det möjligt att upptäcka fler sjukdomar i blodprov från nyfödda. Det är en del av innehållet i Nr 2 av Forskning & Medicin som har barnmedicin som tema. Med anledning av tidningens tema arrangerar Vetenskapsrådet en pressträff om barnmedicin.

Barnmedicin är ett aktuellt område på flera sätt. Nya diagnostiska verktyg och nya behandlingsmetoder ökar överlevnaden och livslängden inom många områden. EU har särskilt uppmärksammat bristen på kliniska prövningar och börjar närma sig slutfasen i arbetet med ny lagstiftning kring läkemedel för barn.

Vid lunchseminariet finns möjlighet lyssna på några forskare och nyckelpersoner inom dessa områden. Utförligare program nedan.  

TID&PLATS
Måndag 13 juni, kl 11.00 - 11.45 Sammanträdesrum Omega, plan 1, Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm
Efter seminariet bjuds på lunch och deltagarna finns tillgängliga för ev intervjuer. 
(Anmälan till kontaktpersonerna längre ned i denna inbjudan.) 

PROGRAMINNEHÅLL
Ny teknik och nya forskningsrön gör att fler sjukdomar kan upptäckas allt tidigare.
Ett exempel är planerna på att utöka antalet sjukdomar som det testas för vid det sk PKU-testet. Ulrika von Döbeln, docent och chef för Centrum för medfödda metabola sjukdomar, CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, berättar om arbetet vid laboratoriet, om forskningen kring de medfödda metabola sjukdomarna samt hur testet kan utvecklas och utökas i framtiden.

Barns läkemedel är också ett aktuellt område. Inom Europarlamentet arbetar man sedan flera år med att ta fram en lag som innebär att barn ska inkluderas i prövningar av nya läkemedel. 
För sk särläkemedel (orphan drugs) finns redan en europeisk lagstiftning som ska stimulera till utvecklingen av nya preparat, och här handlar ungefär hälften om ansökningarna om preparat som ska användas till barn. Kerstin Westermark, docent, Läkemededlsverket och svensk representant i COMP (Committee for Orphan Medicinl Products) berättar mer om vad som görs i Sverige och på internationell nivå.

 "Om inte cellerna dör så dör barnet; kartläggning och behandling av en barnsjukdom." Jan-Inge Henter, professor och överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barnonkologi, Karolinska Institutet berättar bl a om sin forskning kring störningar i immunsystemet, (familjär) hemofagocyterande lymfohistiocytos (FHL). 
Sjukdomen uppträder så gott som enbart hos barn och Jan-Inge Henter redogör för vägen från oklara symtom till kartläggning av sjukdomen på gennivå, nya behandlingar, samverkar med forskare i andra länder kring ovanliga sjukdomar och hur koordinationen av behandlingsstrategierna globalt görs från Sverige och Astrid Lindgrens barnsjukhus.

MER INFORMATION & ANMÄLAN
Anmälan krävs för att kunna uppskatta antalet lunchtallrikar och görs till någon av nedanstående: 
Annakarin Svenningsson, informationsansvarig vid ämnesgruppen för medicin:  08-546 44 219, [log in to unmask] 
eller 
Marlene Truedsson, informatör ämnesgruppen för medicin:[log in to unmask], 08-546 44 110
 
Välkomna till en intressant lunchtimme!
 

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager