LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Femton får Linnéansvaret
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Tue, 13 Sep 2005 13:41:46 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


Pressmeddelande 2005-09-13

Inbjudan till pressträff torsdag 15 september på KVA
Femton med ansvar för Linnéfirandet 

Om knappt två år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes och redan på torsdag börjar arbetet inför firandet på allvar. Då samlas Linnéårets jubileumsdelegation för första gången, under ledning av ordföranden, landshövding Anders Björck. Vetenskapsrådet har nu utsett ledamöterna efter samråd med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA. De femton som har ansvaret att samordna firandet är: 

* Bengt Holgersson, landshövding, Skåne län			
* Lars Åke Lagrell, landshövding, Kronobergs län		
* Göran Bexell, rektor, Lunds Universitet		
* Bo Sundqvist, rektor, Uppsala Universitet		
* Cristina Hallman, museichef, Naturhistoriska riksmuseet	
* Inger Liliequist, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet	
* Thomas Brül, VD, Sveriges Rese- och Turistråd	
* Carl-Olof Jacobson, professor, Svenska Linnésällskapet	
* Olle Wästberg, generaldirektör, Svenska Institutet		
* Johan Sterte, rektor, Växjö Universitet			
* Gunnar Öquist, professor, Kungl. Vetenskapsakademien
Regeringen har sedan tidigare utsett Anders Björck, landshövding i Uppsala län, till ordförande tillsammans med Gunnel Gustafsson, Vetenskapsrådets bitr generaldirektör, som vice ordförande.

Pressträff på torsdag 
Över hela landet planeras redan intensivt inför 300-årsjubileet och även internationellt finns ett stort intresse. Under pressträffen finns möjlighet att möta ansvariga i Linné-delegationen och att höra hur det nationella firandet planeras.  

Tid&plats
Torsdag 15 sept, kl 11.30-12.00
Nobel-rummet, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Lilla Frescativägen 4A, Stockholm 
(Karta: http://www.kva.se/KVA_Root/swe/contact/offices/map.asp)

Medverkar gör delegationens ordförande landshövding Anders Björck, dess vice ordf, Vetenskapsrådets bitr generaldirektör Gunnel Gustafsson och jubileumsårets samordnare Åse Berglund. På plats finns även flera av de nyutsedda ledamöterna i delegationen. 

Bakgrund
Regeringen gav tidigare i år Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta en delegation med uppgift att samordna Linnéjubileet i Sverige. Ett sekretariat har tidigare i år inrättats på KVA, den akademi som Linné själv grundade år 1739. Sekretariatet leds av Åse Berglund. 
Regeringen har avsatt sju miljoner kronor under 2005 för att samordna Linnéjubileet.

Anmälan till pressträffen
Vänligen ring eller e-posta receptionen på Kungl. Vetenskapsakademien: 
08-673 95 00
[log in to unmask]

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council 
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager