LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Forska nr 5: Djurförsöksoro och forskargenvä g för politiker
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Mon, 14 Nov 2005 15:13:59 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


Pressmeddelande 2005-11-14
Nummer 5 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, ur innehållet:


Oro över nya regler kring försöksdjur
Just nu pågår ett arbete med att se över de lagar och regler som gäller för användningen av försöksdjur. Företrädare för forskarsamhället är oroliga för att vissa förslag kan försämra möjligheterna att bedriva grundläggande forskning om olika sjukdomar. Forska ger en inblick i vad som är på gång och vilka konsekvenserna kan bli för forskningen. 

Samlade artdata gör forskningen global
En samling över jordens alla arter byggs upp inom det jättelika projektet GBIF. Vetenskapsrådet representerar Sverige i uppbyggnaden av denna databas, som engagerar forskare världen över och kan bli ett kraftfullt verktyg vid politiska beslut om biologisk mångfald. Vid GBIF:s konferens i Stockholm drogs riktlinjerna för det fortsatta arbetet upp. 

Infrastrukturens roadmap på väg
I januari ska ett utkast till Sveriges första långsiktiga plan för forskningsinfrastruktur vara klart. Inför detta har Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer, KFI, en mängd svåra frågor att ta ställning till. Vilka forskningsinfrastrukturer används idag? Vilka planeras? Och vilka behövs i framtiden?

Ett Expertsvar till politikerna
Med allt fler komplexa frågor att ta ställning till har politikernas behov av att få del av vetenskapligt beslutsunderlag ökat. Samtidigt uttrycker såväl forskarsamhället som politiker en önskan om bättre kommunikation. Om dessa behov kan mötas av ett "Expertsvar för politiker" och andra former för dialog mellan parterna är en fråga som Vetenskapsrådet utreder.

Rivstart för nya starka forskningsmiljöer Fram till den första december kan universitet och högskolor lämna in ansökningar till Linnéstödet och Berzelius Center. Ett intensivt arbete med att förbereda granskningen av ansökningarna till dessa stöd pågår nu hos Vetenskapsrådet, Formas och VINNOVA.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet. 
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen http://www.vr.se/press/tidskrifter

Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ [log in to unmask]

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ [log in to unmask]_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council 
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager