LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Alla beslut klara i årets utdelning
From: Vetenskapsrådets presstjänst <[log in to unmask]>
Reply-To:=?iso-8859-1?Q?Vetenskapsr=E5dets_presstj=E4nst?= <[log in to unmask]>
Date:Thu, 24 Nov 2005 14:24:29 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


Pressmeddelande 2005-11-24

Årets utdelning från Vetenskapsrådet

Av omkring 6250 ansökningar har ca 1 230 bidrag beviljats till nya projekt eller tjänster inom allt från etablerade vetenskapsområden till nya tvärvetenskapliga ämnen. Sammanlagt handlar det om 2,1 miljarder kronor till framstående svenska forskare under de kommande åren.

- Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att kunna bevilja så många bra forskare och projekt pengar. Men samtidigt är det tråkigt att varje år tvingas konstatera att rådets resurser inte räcker för att finansiera alla högkvalitativa projekt, säger generaldirektör Pär Omling.

Fördelning och statistik
På Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se, finns beviljade bidrag och samlad statistik över årets ansökningsomgång.

Kommentarer från ämnesområdena
I år har Vetenskapsrådet inte bara delat ut bidrag till forskningsprojekt utan även till anställningar som forskarassistent inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är en mycket eftersökt bidragsform och bara 25 av 380 ansökningar har kunnat beviljas, det vill säga 6,5 procent.
- Forskarassistenterna är mycket viktiga för forskarrekryteringen i våra ämnen, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap. I vår uppföljning av den förra satsningen från 2002 har vi sett att de utgör en unik möjlighet att satsa helhjärtat på forskning. Även bland de vanliga projekten var konkurrensen hård. Antalet ansökningar har ökat kraftigt, särskilt inom samhällsvetenskaperna, trots forskarassistenttjänsterna.
- De flesta beredningsgrupperna rapporterar mycket starka ansökningar i år, fortsätter Bengt Hansson. Vi är oroliga för att många bra forskare tappar sugen när det är så svårt att få bidrag. På sikt riskerar vi att t o m professurerna blir rena undervisningstjänster inom våra områden.

Kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI, har för första gången fattat beslut om bidrag till dyrbar utrustning, longitudinella databaser och planeringsbidrag. Förutom kvaliteten har även det långsiktiga strategiska värdet av infrastrukturen bedömts.
- Det är extra roligt att se vilken stor spridning det är inom den nya bidragsformen planeringsbidrag, säger Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI.
Bland de ansökningar som beviljas finns allt mellan planering av deltagande i internationella samarbeten, uppbyggnad av databaser inom t ex arkeologi, medicin och biologi, en vindtunnel samt en polarexpedition.
Även inom medicin har antalet ansökningar ökat. En stor del står de unga forskarna för. Framförallt är det ansökningar till forskarassistenttjänster och den nya bidragsformen anställning som postdok i Sverige som bidrar till ökningen.

- Att unga kommer iväg på postdok utomlands är ovärderligt. Satsningen på postdoktor i Sverige är också viktig. Den syftar till att öka rörligheten inom landet men ska också ge möjligheter för svenska laboratorier att rekrytera unga duktiga forskare från andra länder, säger Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare, ämnesrådet för medicin.
Även projektbidragsansökningar har ökat - i år med en tredjedeljämfört med föregående år. Beviljandegraden är här i år knappt 30 procent. Antalet som söker bidrag till anställning som forskarassistent har också ökat vilket lett till att rekordlåga åtta procent av ansökningarna kunde beviljas.
- Ämnesrådet fick ett extra tillskott på 55 miljoner kronor i forskningspropositionen för 2006. En del av dessa medel har vi valt att satsa på de unga genom att utöka postdoktorsatsningen men också till att öka projektbidragens storlek. 

I år kom mer än 2 100 ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap. 55 nya miljoner kronor (per år) till teknikvetenskap och tio nya (per år) till klimatforskning hindrar inte att konkurrensen fortsatt är mycket tuff.
- Men, vi kan ändå glädjas åt att dela ut drygt 340 miljoner kronor för forskningsprojekt och tjänster år 2006, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap. Det är nästan 40 miljoner mer än förra året vilket också syns i statistiken - i år är beviljningsgraden på 25 procent jämfört med förra årets 21 procent.
- Det största bidraget får Per Delsing för det ganska "riskfyllda" och spännande projektet som syftar till att utveckla en kvantdator.

Antalet sökande har ökat även inom utbildningsvetenskap.
- Det är glädjande att vi har så många forskningsansökningar av hög kvalitet, säger Ulf P Lundgren, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap. Ett problem har för många nydisputerade varit att få en tjänst efter avlagd doktorsexamen. Anställningar som postdok och forskarassistent är därför viktiga.
De förstnämnda finansieras av Vetenskapsrådet centralt och konkurrensen om anställningarna har varit hård. En av dem kom att tillfalla utbildningsvetenskap.
- Vad gäller anställningar som forskarassistent fick vi år så många kvalificerade sökande att antalet utökades. Nästa år kommer därför fem anställningar att tillsättas.

Ytterligare kommentarer
Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: [log in to unmask], 08-546 44 185 Bengt Hansson, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap:
[log in to unmask], 08-546 44 228
Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI: [log in to unmask]; 08-546 44 109 Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare för medicin:
[log in to unmask], 08-546 44 274 Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap:
[log in to unmask], 08-546 44 201
Ulf P Lundgren, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap: [log in to unmask],
08-546 44 184
_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/Swedish Research Council 
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager