LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Avd. för teknik- och vetenskapshistoria - seminarieschema vt 06
From: Anna Storm <[log in to unmask]>
Reply-To:Anna Storm <[log in to unmask]>
Date:Tue, 28 Feb 2006 15:54:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (73 lines)


Hej!

Välkomna till det högre seminaret vid Avd. för teknik- och 
vetenskapshistoria på KTH.

Bland vårens gäster kan nämnas Håkon With Andersen, professor i historia 
vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, som 
presenterar boken "Fabrikken" (27 mars) och Paul Warde, miljöhistoriker vid 
universitetet i Cambridge som presenterar pågående forskning under 
rubriken "Industrial Revolution Revived: Energy History and Economic 
Development in Europe" (15 maj).

Se vidare fullständigt seminarieschema nedan.

Mvh,
Anna Storm

------------

Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Högre seminarium – våren 2006

Seminariet äger rum måndagar ojämna veckor kl. 10.15-12.00 i 
seminarierummet på Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, 
Teknikringen 76, KTH (med enstaka undantag, se nedan).

Ansvariga för seminariet är Anna Storm [log in to unmask], 08-7906131 och Hans 
Weinberger, [log in to unmask] Eventuella förändringar i schemat anslås på 
www.teknikhistoria.se.

16 januari Brita Lundström presenterar avhandlingskapitel.

30 januari Therese Nordlund, ekonomhistoriker vid Stockholms universitet, 
presenterar sin doktorsavhandling "Att leda storföretag: en studie av 
social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel 
Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950".

13 februari David Nilsson presenterar artikelutkast med rubriken "Public 
Service for a Chosen Few? Water and Sanitation Service Provision in 
Kampala, Uganda, under Colonial Rule".

27 februari Lars Ulfving presenterar avhandlingsplan.

13 mars Johan Shot, professor i teknikhistoria vid Eindhovens tekniska 
universitet presenterar pågående forskning under rubriken "Globalisation, 
European integration and Infrastructures".

27 mars Håkon With Andersen, professor i historia vid Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet i Trondheim, presenterar boken "Fabrikken".

29 mars Obs! onsdag Boel Berner, professor vid tema Teknik och social 
förändring vid Linköpings universitet, presenterar pågående forskning under 
rubriken "Ge blod! Ge liv? Om blodgivning, risk och AIDS: Sverige i 
internationellt perspektiv".

10 april Petter Wulff, licentiatseminarium, "Försvarets elasticitet i 
princip och praktik: Arméns teknikförnyelse under mellankrigstiden". 
Opponent Tom Kristiansen, forskare vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

24 april Martin Emanuel presenterar avhandlingskapitel.

8 maj Rebecca Herzig, lektor i Women and Gender studies vid Bates College, 
Lewiston, Maine. Titel för seminariet meddelas senare.

15 maj Obs! jämn vecka Paul Warde, miljöhistoriker vid universitetet i 
Cambridge presenterar pågående forskning under rubriken "Industrial 
Revolution Revived: Energy History and Economic Development in Europe".

22 maj Philip Schranton, professor i teknikhistoria vid Rutgers University 
i Philadelphia. Titel för seminariet meddelas senare.

5 juni Julia Lindkvist presenterar avhandlingskapitel.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager