LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Internationell forskarskola i Uppsala, 11–17 juni
From: Frans Lundgren <[log in to unmask]>
Reply-To:Frans Lundgren <[log in to unmask]>
Date:Thu, 16 Feb 2006 14:49:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


Den 11–17 juni 2006 arrangeras den tionde internationella sommarskolan 
i vetenskapshistoria i Uppsala. Sommarskolan är ett samarbete mellan 
Bologna–Uppsala–Berkeley–Paris.

Ansökningsblankett och program finns inom kort tillgängligt på hemsidan:

http://www.vethist.idehist.uu.se/

Sista ansökningsdag är 31 mars.

Temat för i år är ”The Two Cultures in the Republic of Letters: 
Intellectual History in the 17th and 18th Centuries”. Idén är således 
att belysa hur naturvetenskapen tar plats i den intellektuella och 
akademiska gemenskapen under 1600- och 1700-talen. Motsättningen mellan 
de två kulturerna tydliggörs t.ex. i striden mellan ”les anciens et les 
modernes” på 1600-talet, eller mellan den klassiska bildningen och den 
nya naturvetenskapen på 1700-talet. I fokus står bland annat betydelsen 
av vetenskapligt resande och andra kommunikationsformer, liksom den 
roll som intellektuella centra spelade under denna tid.

Sommarskolan är en forskarskola och har inte den vanliga formen av 
konferens. Den vänder sig till unga forskare, det vill säga nya 
doktorer och avancerade doktorander. Under fem dagar hålls dubbla 
föreläsningar med åtföljande diskussioner. Dessutom organiseras 
diskussionsgrupper liksom mer informella samtal och socialt umgänge. I 
programmet ingår även exkursioner till historiska miljöer och 
forskningsinstitutioner.

Ingen avgift utgår för deltagande i sommarskolan och mat och logi 
ingår. Det kommer att finnas plats för omkring 30 deltagare.

Lokalt ansvarig är professor Tore Frängsmyr. Medarrangörer är 
professorna Giuliano Pancaldi, Bologna, Dominique Pestre, Paris, och 
Cathryn Carson, Berkeley. Adjungerade medarrangörer är professorerna 
John Heilbron, Oxford, och Roger Hahn, Berkeley.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager