LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Satsning på kvalité är ett måste för högskolan
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Mon, 20 Feb 2006 15:53:06 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (7 lines)


Satsningar på kvalitet är avgörande för en fortsatt utveckling av högskoleutbildningar. Men senare tids kraftfulla utbyggnad av den högre utbildningen i Sverige har snarare haft fokus på kvantitet än kvalitet. Det menar Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer som lämnat sitt remissvar på utredningen "Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning" som tillsatts av Utbildningsdepartementet.

Problemen förstärks av hur resurstilldelningen till högskolan är utformad och vi vill i stället se ett resurstilldelningssystem som i högre grad svarar mot näringslivets långsiktiga behov och leder till ökad kvalitet i utbildningen, skriver man. Målet bör vara att högskoleutbildningar måste leda till jobb. För att uppnå detta krävs framförallt ett närmare samarbete med näringslivet vid utformning av utbildningsstruktur och innehåll i utbildningarna. Det behövs också en ökad tydlighet och fokus i utbildningen genom ökad arbetsfördelning mellan lärosäten. Det är därför positivt att högskolan föreslås följa upp och göra analyser av hur näringsliv och studenter upplever att utbildningen svarar mot de krav som ställs i arbetslivet. Det är också angeläget att grundersättningen i grundutbildningsanslaget ska uppgå till 35 procent av helheten. 

Svenskt Näringsliv anser också att någon form av kvalitetspremie bör övervägas för att motverka en gradvis urholkning av kvaliteten i den högre utbildningen.

Läs näringslivets remissvar på <http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/remiss.nsf/wdatum/A5E47F9C97034BE3C125711700312BD1/$File/SKR2006-033.pdf> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager