LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tufft att vara rektor; Jobba i Kina; Privata donatio ner på 25 miljarder dollar; 60 poäng per läsår
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Tue, 21 Feb 2006 11:29:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (15 lines)


Tufft att vara universitetsrektor
Att vara rektor för ett världsledande universitet är tufft. Nyligen fick Oxfords rektor hård kritik från den egna organisationen och nu är det Lawrence Summers, rektor för Harvard University, som återigen drabbats av stark intern kritik. Redan förra året hamnade Summers i blåsväder sedan han uttalat sig nedsättande om kvinnors begåvning för matematik och naturvetenskap men nu gäller kritiken hans ledarskap. Ett förslag om misstroendevotum har väckts inom The Faculty of Arts and Sciences efter ett par konflikter med ledningen där. Även om en opinionsundersökning visar att majoriteten av studenterna stöder sin rektor bedömer lokala vadhållningsfirmor att sannolikheten för att han avgår är 70 procent. Frågan kommer att avgöras vid ett styrelsemöte för Harvard Corporation inom kort.
Se vidare: <http://www.boston.com/news/local/articles/2006/02/20/doubts_rise_among_summers_allies/> respektive <http://www.thecrimson.com/article.aspx?ref=511391>

Jobba vid Kinas universitet
De kinesiska universiteten söker nu med ljus och lykta efter akademiska lärare från andra länder. Av språkliga och kulturella skäl handlar det mest om kineser som fått sin utbildning utomlands men successivt välkomnar man också andra utländska lärare. De ledande universiteten utvecklas i snabb takt med hjälp av särskilda anslag och är beredda att betala importerade lärare löner som ligger långt över den centralt bestämda lönen för en kinesisk professor. Det gäller särskilt vid olika typer av "management schools" där man också tar ut avgifter för att finansiera verksamheten. Rekryteringen ingår i en allmän strävan att modernisera landets universitet. Kraven på forskare och lärare att producera forskningsresultat blir allt hårdare och vid befordran är numera publiceringsgrad och akademisk framgång ett viktigare kriterium än senioritet.
Se vidare: <http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HB18Cb05.html>

25,6 miljarder dollar i privata donationer till USA-universitet
Gåvor från privata källor till universitet och högskolor i USA ökade med 4,9 procent under 2005. Av ökningen tillföll ungefär hälften de tio främsta högskolorna. Totalt sett uppgick de privata donationerna till 25,6 miljarder dollar. Högst på listan bland de mottagande institutionerna ligger Stanford University fick drygt 600 miljoner dollar. Tidigare elever, alumni, svarade för 27,7 procent av gåvorna medan stiftelser bidrog med 27,3 procent och företag med 17,2. Trots de höga belopp som noteras bidrar dock privata donationer endast med cirka 10 procent av universitetens ekonomiska omslutning. 
Se vidare: <http://www.cae.org/content/pdf/VSE2005SurveyPRwithTables.pdf>

60 poäng per läsår i EUs nya poängsystem
När ett gemensamt europeiskt poängsystem införs (ECTS), där 60 poäng skall vara normen för ett läsår, finns ett behov av att kunna bedöma arbetsinsatsen för heltidsstudier per termin och vecka. Vilka konsekvenser får skillnaderna i terminslängd för ECTS-poängen och hur beaktas sådana skillnader när det gäller det akademiska erkännandet? Det är ett par frågor som tas upp i en kort PM som just publicerats på Högskoleverkets hemsida på adressen:
<http://www.hsv.se/hogskolan/omvarld/internationellt/pm/>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager