LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Arbetsvetenskap i kris; KTH-forskare mest citerad; Sem inarium med hetaste IT-grabben; Lastbil = tåg?; Rätt kontor
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Thu, 23 Feb 2006 12:42:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (29 lines)


Arbetsvetenskap granskat - ett ämne med identitetskris
Högskoleverket har granskat kvaliteten på landets utbildningar i arbetsvetenskap. Alla utbildningar med ett undantag får godkänt i granskningen, men med rådet att ämnet måste få en tydligare identitet. Högskoleverket har också synpunkter på utbildningarnas innehåll och deras inbördes samverkan. 
I granskningen har grund- och forskarutbildningen i arbetsvetenskap i Blekinge, Borås, Chalmers, Göteborg, Halmstad, KTH, Linköping, Luleå och Lund utvärderats. Med undantag från ämnet konfliktlösning som ges vid arbetsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, får samtliga utbildningar godkänt.
Arbetsvetenskap är ett mångbottnat ämne med rötter i flera andra ämnesområden. Av praktiska skäl har institutionerna ofta valt att specialisera sig på någon av de många inriktningarna. Utbildningarnas innehåll kan därför variera kraftigt mellan olika lärosäten. Det problematiska med detta är svårigheterna att ringa in ämnets kärna och identitet. 
 
Högskoleverket uppmanar landets arbetsvetenskapliga företrädare att samverka i högre grad än idag, så att en gemensam ämnesidentitet kan byggas upp. Det skulle stärka både studentrörligheten och ämnets akademiska trovärdighet, menar man. 
 
Gästforskare vid KTH mest citerad i världen
Professor Peter Stoica har tagit sig in på listan över de mest citerade forskarna i världen inom teknikvetenskap. Stoica är gästforskare på KTH hos professor Björn Ottersten på Signalbehandling och har arbetat på KTH i många inom olika forskningsprojekt. Till vardags är han professor i systemmodellering och verksam på institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Resultaten av Stoicas forskning kan tillämpas inom mobil kommunikation, magnetröntgen, minröjning, radar och bröstcancerdiagnos.
Rankningen görs av ISI Web of Knowledge, som registrerar referenser i vetenskapliga tidskrifter. Antalet gånger en viss forskare citeras av andra visar hur stort inflytandet är på utvecklingen inom området. 
Sedan tidigare finns professor Karl Johan Åström, från Lunds tekniska högskola på listan. Åström fick KTHs Stora Pris 1985.

Hetaste IT-entreprenören föreläser på IT-universitetet
I förra veckan utsågs Gustav Söderström till Sverige hetaste IT-entreprenör
av Internetworld. Den 9 mars håller han ett seminarium på IT-universitetet i Kista med titeln; Viewing  mobile services as an enhancement, instead of extension, of  online services. Leveraging the differences instead of the similarities. Realizing that mobile is NOT the fixed internet!

Torsdagen 9 mars kl. 12 - 13 i Forum, Isafjordsgatan 39. Hiss C plan 7 

Gustav Söderström hade nyligen tagit examen från KTH när han 2003 tillsammans med några kompisar startade företaget Kenet Works i högskolans inkubator. Det handlar om en tjänst som pilottestas på KTH och är gratis för såväl universitet och högskolor som studenter.

Ser framtidens miljövänliga lastbil ut som ett tåg? 
Sätten att designa lätta, tysta och stabila bilar, lastbilar, hjullastare och tåg kan mycket väl komma att likna varandra i framtiden. Det är en fullt tänkbar följd när forskare och fordonsindustri tillsammans ska ta fram framtidens fordon vid det nystartade forskningscentret för fordonsutveckling, Centre for ECO 2 Vehicle Design, på KTH. 
Tillsammans med svensk fordonsindustri ska forskare vid KTH forma designverktyg för att ta fram lättare fordon som ger mindre luftmotstånd, och samtidigt är tystare och har bättre köregenskaper, än dagens. Förutom KTH är Scania, Volvo, Saab Automobile, Bombardier Transportation, A2 Acoustics, Polytec Composites, VTI samt Vägverket och Banverket parter i centret. Totalt får det nya centret 210 miljoner kronor från Vinnova och de medverkande parterna under en tioårsperiod. 
Mer information på <http://www.kth.se/aktuellt/press/pressmeddelanden/> 

Rätt designat kontor - en strategisk ledningsfråga 
Hur ett kontor utformas påverkar dem som jobbar där betydligt mer än man tidigare trott. Rätt utformat förmedlar det företagets värderingar och en känsla av tillhörighet till medarbetarna.  De fysiska aspekterna av arbetsmiljöer bör därför betraktas som en strategisk ledningsfråga, visar en ny avhandling från KTH.
Fredagen den 24 februari försvarar Anna Rylander sin avhandling Making Sense of Knowledge Work  vid den allra första doktorsdisputationen vid KTH Skolan för Teknik och hälsa. 
I avhandlingen visar Anna Rylander att kontorsdesignens påverkan på medarbetarna går betydligt djupare än vad man tidigare trott. Den fysiska miljön påverkar alla våra sinnen och upplevelser och därmed också hur vi uppfattar personer och situationer i de miljöer vi befinner oss. Samtidigt är de flesta omedvetna om att vi blir så starkt påverkade av den fysiska arbetsmiljön.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager