LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Prestationerna måste öka och kostnaderna minska
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Thu, 23 Feb 2006 17:15:12 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (7 lines)


Prestationerna måste öka och kostnaderna minska
KTHs akademiska prestationer under 2005 är tillfredsställande. Det gäller både antalet examinerade doktorer, civilingenjörer och magistrar. Den totala utbildningsvolymen hålls uppe av ett kraftigt ökat antal internationella magisterstuderande, vilket är ett gott tecken på KTHs attraktion som ett globalt universitet. Men pressen att öka intäkterna både inom grundutbildning och forskning är stor. Under de kommande åren måste såväl prestationer som volym inom grundutbildningen öka och KTH måste fortsatt ha en strikt kostnadskontroll. 
Det är ett par av slutsatserna i KTHs årsredovisning för 2005 som överlämnades till regeringen på onsdagen den 22 februari.

Utförlig finansiell rapportering och fakta om Årsredovisningen 2005 finns på
<http://www.kth.se/om/arsredovisning/ar05.pdf> Den tryckta versionen levereras i slutet av mars.
Se även budgetunderlaget <http://www.kth.se/internt/budget/Budgetunderlag_2007-2009.pdf> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager