LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Johan Hoffman, KTH, belönad med Ingvar Carlsson Aw ard på 3 milj kr
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Fri, 3 Feb 2006 11:58:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (25 lines)


Johan Hoffman, KTH, är en av de unga svenska forskare som belönats med Ingvar Carlsson Award. Det är Stiftelsen för Strategisk Forskning som har tilldelat tolv yngre forskare anslag på 2,9 miljoner kr vardera. Var och en får också ett personligt stipendium på 100 000 kr. Syftet är att ge hemvändande postdoktorer möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Stiftelsen har också avsatt 600 000 kr till ett ledarskapsprogram för gruppen och 180 000 kr för ett samarbete med Innovationsbron i syfte att ge ett individuellt stöd till forskarna för verifiering av exploateringspotentialen i deras forskning. 
Stipendiet kommer att överlämnas i Stockholm, World Trade Center, den 15 mars 2006 vid Stiftelsens seminarium om dess roll och nya satsningar.

Johan Hoffman och Gustaf Dalén från Stenstorp
Johan Hoffman, 32 i sommar, är sedan knappt ett år tillbaka forskarassistent vid avdelningen för Numerisk analys på Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH. Johan växte upp i Stenstorp i Västergötland (Gustaf Dalén föddes också i S). Chalmers låg närmast hemorten så där blev han både civilingenjör och teknologie doktor. Efter disputationen 2002 flyttade Johan  till USA som postdoktor på Courant Institute på New York University 2002-2004.  

Van vid priser
2001 fick Johan ett "Bill Morton Prize" för yngre forskare inom Beräkningsmetoder för Strömning, och 2005 ett "Leslie Fox Prize" för yngre forskare i Numerisk Analys.  
"Min forskning är inriktad på matematisk modellering och adaptiva beräkningsmetoder för simulering av turbulent flöde. Jag är också en av utvecklarna bakom ett projekt som kallas FEniCS projektet <http://www.fenics.org> , vilket är ett open source projekt för utveckling av beräkningsmetoder för lösning av differentialekvationer. I mars ska jag vara föreläsare på Vinterskolan i Beräkningsmatematik i Geilo i Norge <http://www.math.sintef.no/vskoler/> ", berättar Johan.

Pappa i maj
Johan är gift med Jeanette, som jobbar på Information Rosenbad, och i maj blir familjen Hoffman en trio. Johan, fd fruktad mittfältare i Stentorps IF div. 3, kommer med all säkerhet att ta pappaledigt i sommar lagom till VM i fotboll. 

Här finner du mer information om Johan Hoffman <http://www.nada.kth.se/~jhoffman/> 

103 sökande hade anmält sig till Ingvar Carlsson Award och endast tolv tilldelades alltså anslag. Medelåldern bland anslagsmottagarna är 32,5 år och 33 % är kvinnor. 
År 2003 examinerades sammanlagt ca 2 000 doktorer inom naturvetenskap, teknik och medicin i Sverige. Ca 20 % eller i runda tal 400 av dessa genomförde efter disputationen en forskningsvistelse utomlands, en s k postdok. 
Programmet har fått sitt namn efter Ingvar Carlsson (fd statsminister), som var ordförande för stiftelsen 1997 - 2002 - en erkänsla för de stora insatser han gjort för stiftelsen. 

Lars Rask ny VD på SSF
Stiftelsen för Strategisk Forskning är en av Sveriges största externa forskningsfinansiärer med ett kapital på 9,5 miljarder kr. Lars Rask är ny VD från den 1 januari 2006. Lars Rask är född 1946. Han disputerade 1971 vid Uppsala universitet och utsågs 1984 till professor i molekylär cellbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Denna professur innehade han till 1996, då han utsågs till professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet.

Professor Tuula Teeri, KTH, är ledamot av SSF styrelse.

Mer information om SSF och Ingvar Carlsson Award  hittar du på <http://www.stratresearch.se> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager