LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ari och Borje får 6 milj var till nyskapande forskning
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Tue, 7 Feb 2006 11:13:13 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (17 lines)


Seniora forskare förnyar sig 

Tolv framstående seniora forskare får 6 miljoner kr vardera från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att omsätta nya idéer i nyskapande forskningsprojekt. Två av dem kommer från KTH nämligen professor Ari Friberg, Optik vid Skolan för Miroelektronik och informationsteknik, och professor Börje Johansson, Materialfysik vid Skolan för teknikvetenskap.

Övriga tio är: Carl Borrebaeck, Lunds universitet, Jan-Erling Bäckvall, Stockholms universitet, Lars Hultman, Linköpings universitet, Mats Jonson, Göteborgs universitet, Bo Jönsson, Lunds universitet, Leif Kirsebom, Uppsala universitet, Ingemar Lundström, Linköpings universitet 

Bengt Nordén, Chalmers, Carsten Peterson, Lunds universitet, och Anders Rantzer, Lunds universitet 

 

År 2003 etablerade SSF ett nytt program för särskilt framstående seniora forskare som var beredda att omorientera sin forskning. Programmet, som omfattade 20 anslag på vardera 1,5 miljoner kr för ett års verksamhet, riktade sig främst till framgångsrika väletablerade forskare med en önskan och beredskap att söka nya utmaningar. 

Hela 144 forskare anmälde sig. Vid bedömningen av ansökningarna betonades förnyelseaspekten starkt och inslag som forskningsvistelse utomlands, arbete utanför den vanliga miljön - t ex i industrin - eller riskfylld nysatsning sågs som centrala element. Det visade sig då att det bara var 18 av de sökande som uppfyllde dessa krav. Avsikten var redan från början att i en andra etapp inom denna grupp i konkurrens utlysa ytterligare medel för tre års forskning för att möjliggöra implementering av de nya idéerna vid återkomst till hemmiljön och nu har stiftelsen fattat beslut i detta andra steg. Tolv forskare med en mycket stark forskningskarriär bakom sig har nu fått var sitt implementeringsanslag på sex miljoner kr för att kunna omsätta de nya idéerna i ett innovativt forskningsprogram. 

Vetenskaplig handläggare Ingela Agrell 08-505 816 76, 0733-58 16 76 

 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager